Карлос Контрера - зам.-председател на ВМРО и водач на листите в 23 и 24 МИР София представя основните приоритети, които са ключови в програмата на войводите.

За нас от ВМРО грижата за децата и младите семейства е ключова за преодоляване на демографската катастрофа, в която България затъва.

Отглеждането на здрави деца в образовани семейства е основен и водещ за оцеляването на държавата.

Ето защо ние от ВМРО разработихме пакет от мерки за подпомагане на българските семейства: 500 лв. детски надбавки месечно за всяко дете на работещи родители; 10 000 лв. еднократна помощ за всяко новородено на работещи родители или студенти; майчинство за втората година - минимум две минимални работни заплати; преференциални нисколихвени кредити за жилища на образовани работещи млади хора.

За да се развиват децата и младите хора в нормална среда е нужно качествено и достъпно до всички здравеопазване.

За това е нужно: повишаване на базовите възнаграждения на медиците; Определяне на втора категория труд за медицинския персонал в държавни и общински болници и ДКЦ, както и в спешната помощ; минимални трудови месечни възнаграждения: Санитари и шофьори на линейки - 1500 лв; Медицински сестри, акушерки, лаборанти, фелдшери, парамедици - 3 000 лв; Лекари - 4500 лв; Доценти - 6000 лв; Професори - 8000 лв.

Отделно от това предлагаме програма за преференциален наем на общински и държавни жилища за медици, които работят в държавни и общински лечебни заведения.

Здраве за младите хора: Задължителен предварителен скрининг за бременните жени; разширяване на обхвата на Феталната морфология. Да се прави три пъти по време на бременността. Целта е да се раждат по - здрави деца и така да се облекчи здравната система; Феталната морфология да се покрива на 100% от бюджета на НЗОК. При констатирана високорискова бременност НЗОК да покрива последващите изследвания и лечение на 100%.

Всички тези мерки няма да са ефективни без качествено образование с мисъл за поколенията. Историческо доказан факт е, че именно образованието е в основата на всяко здраво, развиващо се общество.

За нас това трябва да започне от смяна на модела на финансиране - вместо делегирани бюджети "на калпак", парите да следват реално постигнати резултати от учебните заведения; увеличение в пъти на стипендиите на учениците за успех и отлични постижения; целеви стипендии за талантливи ученици в размер поне на две минимални работни заплати месечно; намаляване на административната тежест в работата на учителите в предучилищното и училищното образование; материално стимулиране на творческия подход и иновативните методи на обучение; гарантирано спазване на целите на ЗПУУО по отношение на патриотичното възпитание и приобщаващата роля на българския език; Повишаване на нивото на ефективност в учебния процес чрез моделиране и въвеждане на практики, които изграждат функционални знания и умения в децата.

Ускорено удвояване на заплатите, както на преподавателския, така и на непреподавателския състав в държавните университети.

За осигуряване на средства и за децата, и за здравеопазване, и за образование е нужна работеща, силна, развиваща се и конкурентна икономика.

За нас от ВМРО гръбнакът на икономиката е не алъш-вериш търговията, а производството. Ние ще направим възможно стратегическото подпомагане на сектори земеделие, туризъм и хранително-вкусова промишленост (при която се влагат минимум 80 процента продукти произведени в България).

За целта работим за следните мерки:

Българската банка за развитие (ББР) разкрива административни центрове във всички областни градове, по този начин да се даде възможност предлаганите от банката услуги да стигат до повече предприятия и производители; До началото на 2025 г. въвежда стратегически пакети за сектори земеделие, туризъм и хранително-вкусова промишленост (при която се влагат минимум 80 процента продукти произведени в България), които да включват; Най-ниски лихви за кредити до 5 000 000 лв., по-ниски от всички, които се предлагат от банките, опериращи в България; Гратисен период за започване за плащане на лихвите между 5 -8 години; Да не изисква предприятията от стратегическите сектори да залагат имущество при получаване на кредита, вместо това да се предоставя кредит срещу представени обороти за предходната година/и, както и при възможност предоставяне като обезпечение на придобития актив и забрана за разпореждане с него в гратисния период; За стартиращи бизнеси от стратегическите сектори - 95 процента от кредита да се обезпечава от Националният гаранционен фонд към Българската банка за развитие.

Българските земи са плодородни и е престъпление, спрямо българския народ, да внасяме плодове и зеленчуци вместо да ги произвеждаме.

Ето защо ще приложим "Планът Кумчев" за българското земеделие:

Първо от субсидии на декар и на глава животно, следва да се премине към субсидиране на дохода, получен от произведената и продадена непреработена продукция.

Второ - да се създаде Земеделска застрахователна компания (ЗЗК) с участието на държавата 50% и самите земеделски производители 50%, която чрез системата на застраховане да гарантира стабилност на стопанствата при възникване на неблагоприятни климатични явления.

И двете предлагани решения гарантират на производителите дългосрочна и предвидима икономическа среда.

В енергозависимия високотехнологичен свят ни е нужна и силна енергийна система. Трябва да се противопоставим на пагубната Зелена сделка и да спасим енергетиката си!

Ще се борим за: Строеж на АЕЦ "Белене"; Основен ремонт и пускане на ПАВЕЦ "Чаира" Забрана за изграждане на вятърни електроцентрали по Черноморското крайбрежие; Забрана за строеж на солари в площи, които последните 10 години са били обработваема земя, дори и ако днес вече са влезли в регулация или са прекатегоризирани; Всички паркове, за които се установи, че са построени в разрез с предните условия - да бъдат незабавно разрушени от собствениците за тяхна сметка и земята възстановена като земеделска!

Основно предизвикателство пред България е и сигурността.

Ние ще наложим политика на нулева миграция; мигрантските центрове от затворен тип и на южната граница извън населените места; масово прилагане на наказание "обществено полезен труд" за леки престъпления; без условни присъди и помилване за блудство, изнасилване, педофилия.

Време за Единство и Сила - ВМРО!

Номер 26 в бюлетината и на машина!

Снимка: ВМРО

Избори за членове на Народно събрание и Европейски парламент на 09.06.2024 г.

Платена публикация.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!