Мнозинството от канадските икономически имигранти тази година се очаква да влязат в страната точно по тази система, съобщава БТА.

Канада планира да допусне 300 000 имигранти през 2017 година. Кандидатстващите получават точки за възраст, образование, езици и трудов опит, като общият брой точки е 600.

Например хората на възраст между 20 и 29 години получават максимален брой точки 100 за тази категория, докато хората над 45 години получават нула точки.

Потенциалните имигранти получават допълнителни точки, ако имат брат или сестра, които са постоянни жители на Канада. Същото важи и за съпруг/съпруга.

Населението на Канада е 35 милиона, а за тази година целевата имиграцията е определена на 0,9 процента от населението. По данни от преброяването през 2011 година 20,6 процента от населението са родени извън страната и са имигрирали в Канада.

Следват категориите имигранти, които Канада е планирала за тази година:

- Икономически имигранти - 172 500 или 0,5 процента от населението;

- Членове на семейства - 84 000 (0,2 процента);

- Бежанци и защитени хора - 40 000 (0,1 процента);

- Хуманитарни имигранти - 3500 (0,01 процента).

Американската администрация също подкрепя проектозакон, който ще намали броя на законните имигранти в САЩ и ще даде предимство на висококвалифицираните служители като се създаде система с натрупване на точки по определени критерии, подобна на канадската.

САЩ занапред ще дават предимство на онези кандидати за имигранти, които знаят английски и които имат умения за работа и квалификация - тоест, които могат да се издържат. Това ще са основни изисквания при кандидатстване за зелена карта.

Намерението е броят на легалните имигранти, включително тези, спечелили зелена карта, да бъде ограничен до 500 000 на година от сегашните 1 милион.