Министерският съвет (МС) прие Национален план за противодействие на тероризма. Документът е разработен в съответствие с изведения основен приоритет за България и Европа - борбата с тероризма и ефективното му противодействие, съобщиха от правителствената информационна служба.

В плана е отчетено, че тероризмът, който води до насилие, е все по-голямо и променящо се предизвикателство, което изисква нови и широкообхватни отговори - от действия във връзка с непосредствени заплахи за сигурността до мерки по отношение на факторите в неговата основа.

В отговор на това предизвикателство и изведената необходимост от актуализирането на съществуващия до момента Национален план, със заповед на министър-председателя на България, бе сформирана междуведомствена работна група, информират още от кабинета. Оттам добавят, че участие са взели представители на министерствата на вътрешните работи, отбраната, външните работи, здравеопазването, транспорта и съобщенията, електронно управление, енергетиката, икономиката и индустрията, регионалното развитие и благоустройство, земеделието, околната среда и водите, а също така на Върховната касационна и на Софийската градска прокуратури, на Държавните агенции "Разузнаване" и "Национална сигурност", на Агенцията за ядрено регулиране, Националната служба за охрана, Столичната община и Областната администрация на област София, както и Секретариата на Съвета по сигурността към МС.

Разработеният и приет от правителството документ няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, уточняват още от Министерския съвет.

Повече подробности засега не се съобщават.

През април във Военната академия "Г. С. Раковски" в София беше открит Център за изследване на екстремизма и тероризма. Задачите на центъра са предоставяне на обучение и квалификация за персонал, работещ в сферата на сигурността, в съответствие с приетите национални политики, стандарти, тактики, техники и процедури; провеждане на научни изследвания и разработване на иновационни подходи за противодействие на тероризма и др.