Предложеният от Министерство на правосъдието проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Антикорупционен закон) регулира три основни отношения:

1) кои лица на висши държавни постове да декларират имуществото си;

2) как да се прави проверка за това дали са в условие на конфликт на интереси при изпълнение на работата си;

3) при какви условия може да се стигне до проверка на имуществото им и последващото му отнемане, ако се докаже, че е незаконно придобито, припомня Институтът за пазарна икономика.

Освен заемащите висши държавни постове, в производство по отнемане на имущество могат да попаднат и гражданите, на които е повдигнато обвинение от прокуратурата за редица престъпления – убийство с цел облага, кражба в особено големи размери, присвояване, подкуп и т.н.

Това става възможно, ако може да се предположи, че са се облагодетелствали с над 150 000 лв. за последните 10 години.

Механизмът е следният: Заемаш висш държавен пост. Ежегодно декларираш какво имаш. Ако се установи несъответствие между имуществото ти и това, което си декларирал при проверка, тогава влизаш в една от следните хипотези в зависимост от размера на несъответствието.

Предложеният Антикорупционен закон реално не е нито нов, нито на практика ще се бори с корупцията. Той „поглъща” три действащи към настоящия момент закона и обединява няколко комисии и агенции.

Създава се нормативен корпус гигант с гръмко заглавие и Антикорипционна комисия мастодонт с окрупнена администрация със спорен принос и експертиза до момента. На целия този фон българската администрация на всички нива остава силно политизирана, коментират от Института.

Единственият заслужаващ внимание нов елемент в Антикорупционния закон е възможността всеки гражданин да подава сигнали, като на сайта на новата антикорупционна комисия ще има и образец на сигнал.

До този момент гражданите бяха лишени от право да сезират Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), тъй като Конституционният съд обяви за противоконституционен приетия през 2012 г. текст на закона.