Във всички 2271 държавни и общински училища, и центрове за специална образователна подкрепа в България ще бъде изградена училищна STEM среда със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), каза днес служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов при представянето на процедурата за кандидатстване.

Той уточни, че училищата, в които вече са изградени STEM центрове по националната програма, също участват сега, но ще се отчете, че вече са ползвали обществен ресурс.

Началният час на подаването на документите по процедурата "Училищна STEM среда" е днес от 17:00 ч. и много ще се радвам, ако до края на седмицата, имаме първите заявки, отбеляза образователният министър, цитиран от БТА.

Министерството на образованието и науката (МОН) обявява началото на процедурата "Училищна STEM среда", която е по Националния план за възстановяване и устойчивост на България. Тази тема вълнува всички - учители, директори и най-вече учениците, които са в нашите училища. Целият екип на МОН свърши огромна работа за подготовката на процедурата, която не е конкурентна, а всички училища ще получат средствата, предвидени в НПВУ, но трябва да подготвят необходимата документация. Целта е средствата да могат да се използват ефективно и да постигнем надграждане на това, което се постигна с Националната програма за STEM образованието, обясни министър Пенов.

служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов

Снимка: БТА

Той увери, че екипът на МОН ще продължи да съдейства с консултации, с отговори на текущи въпроси, за да може в сроковете, които са предвидени, средствата да достигнат до училищата.

На представянето на процедурата в МОН присъстваха също проф. Георги Вайсилов - изпълнителен директор на Изпълнителната агенция "Програма за образование", и заместник-министърът на образованието и науката Надя Младенова.

заместник-министърът на образованието и науката Надя Младенова

Снимка: БТА

"Основната цел е да се повиши интересът към науката и научните изследвания на учениците, като всеки ученик да може да пипне микроскоп, да погледне спътниците на Юпитер през телескопите, които ще бъдат купени, да направи сам химична реакция, да види как функционират новите източници на енергия в съответните STEM кабинети за зелена енергия и за устойчиво развитие. Ще бъде финансирано изграждането на кабинети в пет области: роботика и кибер-физични системи, дизайн и 3D прототипиране, природни науки, зелени технологии и устойчиво развитие, и математика и информатика. Общата стойност на процедурата е над 530 милиона лева, като отделните училища, според броя на учениците си през последните три години, ще бъдат финансирани със суми за изграждане на STEM среда между 50 000 и 600 000 лева. Допълнително ще има и финансиране за изграждане на високотехнологични свързани класни стаи, които ще позволят на отделните училища да провеждат съвместни обучения и не само учителите, а и учениците да ги използват при различни съвместни дейности", каза проф. Георги Вайсилов.

Той съобщи, че днес с директора на Националния STEM център са подписали договор, по който ще бъдат изградени национален и три регионални STEM центрове. Средствата са предвидени за основен ремонт и за купуване на обзавеждане на тези четири центрове, а общата сума на проекта е 37 милиона лева.

Една от целите на процедурата "Училищна STEM среда" е учениците да бъдат подготвени по-добре за пазара на труда. В страната ни има значителна липса на инженери в различни специалности, на учени и имаме поне три пъти по-малко учени на глава от населението, отколкото е средно в ЕС. Надяваме се с тези STEM кабинети да можем по атрактивен начин да привлечем повече ученици към природните науки, инженерството и математиката, за да може да бъде по-ефективно и успешно развитието ни на страната в бъдеще, каза проф. Георги Вайсилов.

проф. Георги Вайсилов - изпълнителен директор на Изпълнителната агенция "Програма за образование"

Снимка: БТА

Министър Пенов съобщи, че сроковете за кандидатстване на училищата са в три групи. Дадено е предимство на училищата с по-малко ученици - до 200 деца, като крайният срок за тези учебни заведения е до 21 август. За училищата с от 201 до 400 ученици срокът за кандидатстване е до 19 септември, а до 19 октомври е срокът в училищата с над 400 и повече ученици.

Снимка: БТА

Заместник-министърът на образованието и науката Надя Младенова каза, че идеята е в тези STEM центрове всеки ученик да може да развитие своя потенциал и българското училище да влезе в 21-и век, където му е мястото.