Главният прокурор Сотир Цацаров и министърът на финансите Владислав Горанов обсъдиха проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г., предложен от Министерския съвет, в частта му относно бюджета на съдебната власт. От страна на министъра на финансите бе изразена готовност за частично сближаване на позициите по отношение на предвидените средства за осигуряване на разходите на органите на съдебната власт. 

Владислав Горанов заяви, че ще представи на предстоящото заседание на правителството актуализирани параметри на бюджета за 2019 г., различни от предложените от МС в проекта и по-близки до тези, предложени от ВСС.

Обсъдени бяха и предложените с публикувания от Министерство на финансите проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. изменения в Закона за съдебната власт, касаещи чл. 352 от този закон /средства за облекло на съдебните служители/. Министърът на финансите възприе изложените аргументи такива изменения в Закона за съдебната власт да не бъдат извършвани.

При поискани 653 милиона лева, финансовото министерство предлага за догодина 550 милиона лева.

Пред БНР министър Горанов заяви, че няма окончателно решение по въпроса. Той обаче отбеляза, че администрацията в съдебната власт ползва повече привилегии към момента:

"Не бива да спекулираме, че по някакъв начин се засягат правата на магистратите. Те получават значително повече от администрацията на изпълнителната власт, допълнителни бонуси над заплатата. Нашето виждане е било при разработването на този първи вариант на закона за Държавния бюджет, че има логика администрациите на отделните власти приблизително при еднакви условия да работят. В случая има доста по-сериозни права по отношение примерно на дрехите за администрацията на съдебната власт. Пак казвам: отворени сме за дебат и той продължава".

По-рано служителите в администрациите на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на прокуратурата се обявиха против намаляването на бюджета на съдебната власт за следващата година. Според тях предложението на Министерството на финансите погазва независимостта на съдебната власт.

Предлага се и промяна в Закона за съдебната власт, с която съдебните служители да получават пари за дрехи, вместо до две средни месечни заплати, които са най-много 450 лева. В тези рестрикции служителите в прокуратурата и в съдебния кадрови орган виждат нарушение на Конституцията, която гарантира самостоятелен бюджет на съдебната власт и принизяване на съдебния служител и на неговия законово определен специален статут. И напомнят, че това се случва в момент на разколебано обществено доверие към съдебната власт. В момент, в който отделни магистрати и съдебната система са подложени на непрекъснат и системен натиск:

"В такъв момент подкрепата от държавата е не само очаквана, но и задължителна", се казва в декларацията, която ще бъде обсъдена на извънредно заседание на Пленума на ВСС в понеделник.