Бързо и без дебати, за около час, депутатите от бюджетната комисия преминаха през текстовете на бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2020 година. С видно нежелание на опозицията да дебатира бюджетът мина на второ четене в комисия.

Одобрена бе и държавната финансова рамка за следващата година. В държавният бюджет за 2020 година се залагат повече пари за образование, здравеопазване, отбрана и социални дейности.

От 1 юли догодина минималната пенсия да бъде 250 лева месечно, одобриха дупутатите, "въпреки че това нарушава принципа на осигурителната система", заяви председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова от ГЕРБ.

С 20 лева се увеличава минималният осигурителен праг на земеделските производители и тютюнопроизводителите. Така от следващата година те ще се осигуряват минимум на 420 лева, одобриха още депутатите. Първоначалното предложение на управляващите беше за изравняване на осигурителния праг за тази група с минималната работна заплата, а именно - 610 лева.

От левицата поискаха увеличаване на максималния осигурителен доход, преизчисляване на пенсиите и увеличаване на майчинските. Техните предложения обаче бяха отхвърлени без дебат. Румен Гечев попита управляващите защо не се променят майчинските вече десет години.

Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" също настоя за ръст на майчинските, посочвайки, че има обективни причини, поради които някои майки не могат да отидат на работа, защото няма места в детските градини. "Воля" също поиска ръст на майчинските за втората година при отглеждането на дете. Очаквано предложението бе отхвърлено. Периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане остава 410 дни, както и размерът на обезщетението за отглеждане на дете от една година до двегодишна възраст - 380 лева.

Румен Гечев директно поиска да се каже какво е договорено да се приеме.

Темата за болничните също не бе подробно дискутирана. Румен Гечев отбеляза, че българските работодатели развиват бизнес при най-ниски данъци и най-ниски заплати и затова трябва да си плащат болничните.

Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" поиска обективен анализ по темата и повтори искането на синдиката работодателите да плащат първите пет дни от болничните и то на сто процента. Така остана старият режим за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност - първите три работни дни от временната неработоспособност се изплащат от осигурителя, а от четвъртия ден на настъпване на неработоспособността - от ДОО.

От 1 юли пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г. вкл., се увеличават с 6,7 на сто. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост, както и свързаните с тях пенсии и добавки, се увеличават от 1 юли също с 6,7 на сто. Пак от тази дата социалната пенсия за старост става от 132,74 лв. - 141,63 лева.

Продължават да се увеличават изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за работещите при условията на трета категория труд и минималната възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69, чл. 69а и чл. 69б от Кодекса за социално осигуряване. Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва на нивото от 2019 г. - 1,2 на сто.

Квотата за ваучерите за храна ще бъде увеличена до 350 милиона лева догодина, реши парламентарната бюджетната комисия на второ четене.

Тази година квотата за ваучерите, които работодателите могат да дават на служителите си без облагане, е 320 млн. лева.

По традиция към този тип ваучери има сериозен интерес от страна на бизнеса, тъй като това е социална придобивка за служителите, но не натоварва допълнително работодателите.

Парламентарната бюджетна комисия реши изненадващо, че от догодина ще се провежда видеонаблюдение във всички данъчни складове, а не само за операторите на петролни продукти.

Ресорната парламентарна комисия също така реши, че местата за краткосрочно настаняване ще подлежат на регистрация, а не на категоризация. Достъпът до онлайн платформите може да ограничен при тежко нарушение от 14 до 30 дни.