ГЕРБ изпраща в Специализираната прокуратура и Антикорупционната комисия документи за евентуално извършено престъпление от страна на бившия служебен здравен министър Стойчо Кацаров. Това обяви на брифинг в Народното събрание депутатът от ГЕРБ и бивш здравен министър Костадин Ангелов. 

"Предаваме документи, разкриващи факти и обстоятелства за евентуално извършено престъпление по служба и конфликт на интереси, извършени от служебния министър на здравеопазването Стойчо Кацаров. Изпращаме документите до Специализираната прокуратура и КПКОНПИ за установяване на двата състава, които ви казах", обясни депутатът от ГЕРБ.

От представените документи, по думите на Ангелов, се вижда следното:

"В България регистрирано сдружение Център за защита на правата в здравеопазването, регистрирано в Софийския градски съд на 8 октомври 2007 г. като юридическо лице с нестопанска цел. Центърът за защита правата в здравеопазването се ръководи от Управителен съвет, чийто председател до 10 юни 2021 г. е Стойчо Кацаров. Един от основните проекти и дейности на този център е националната система за външна оценка за качеството на клиничните лаборатории. За извършването на тази дейност центърът подписва договори с лечебните заведения за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Договорите са възмездни, с уредени от тях възнаграждения, срок и начин на плащане. Договорите са подписани от Стойчо Кацаров като председател на УС на Националния център. В тази връзка сме задали парламентарно питане до министъра на здравеопазването, копие от което прилагаме към настоящия сигнал".

Ангелов уточнява, че става въпрос за договори на центъра с болниците "Св. Иван Рилски", МБАЛ Шумен и болница "Св. Георги".

Бившият здравен министър Костадин Ангелов добавя и, че търговско дружество "Св. Иван Рилски" има сключен договор с центъра на стойност близо 2000 лв., който продължава да е действащ и към датата, в която Кацаров е бил министър. По думите му търговското дружество е с принципал министъра на здравеопазването. 

"Търговско дружество "МБАЛ Шумен" също има сключен договор. Във връзка с горното поискахме справка от министъра на здравеопазването дали има извършени плащания от министър Кацаров към горните болници, с които той има договор като лице, което да извърши външна оценка на качеството на тези болници", добави Ангелов. По думите му Стойчо Кацаров е нареждал плащане към болниците, към който момент е министър и председател на дружеството, с което болниците имали договор.

"Сезираме Специализираната прокуратура с молба да се извърши проверка съобразно тяхната компетентност, дали е извършено закононарушение или престъпление по служба с цел лично облагодетелстване на министър Кацаров. Сезираме и КПКОНПИ да се произнесе за евентуално наличие на конфликт на интереси", посочи още бившият здравен министър от квотата на ГЕРБ.