В алтернативния бюджет връщаме формирането на инвестиционен фонд, като за 2019 г. залагаме 1,2 млрд. лв. - 500 млн. лв. за инфраструктура и 700 млн. лв. за слаборазвитите региони. Това каза депутатът от "БСП за България" проф. Румен Гечев по време на представянето на алтернативния бюджет на БСП за 2019 г. 

"Основата разлика между алтернативния бюджет и този на ГЕРБ и неговите сателити е фундаментална. Тя се състои в това, че ние предлагаме европейски подход и обвързването на бюджета с икономическото развитие на страната. А нашите колеги разглеждат бюджета като счетоводен документ, който трябва да гарантира само добро функциониране на държавата", коментира Гечев.

Преди това лидерът на БСП Корнелия Нинова обяви, че през 2018-а ГЕРБ са изпълнили предложения миналата година алтернативен бюджет на БСП.

Проф. Гечев укори правителството, че в момента няма ангажимент с нито един голям инвестиционен проект за разлика от високо развити страни, които залагат значими капиталови разходи за крупни инвестиционни проекти.

"Връщаме се към идеята от 2013 г. за формирането на инвестиционен фонд в бюджета на България. Фондът тогава беше 500 млн. лв., а сега за 2019 г. залагаме 1,2 млрд. лв. От тях 500 млн. лв. да отидат за създаването на подходяща инфраструктура и привличането на инвеститори, създаващи добавена стойност в специалните индустриални зони на България. И още 700 млн. лв., които да бъдат насочени към регионите, които са слаборазвити", обясни проф. Гечев.

Той коментира още, че управляващите от ГЕРБ от 2009 г. досега са били заложили 48 млрд. лв. капиталови разходи. "А към момента те са инвестирали 38 млрд. лв., което според нас е икономическо престъпление", каза още депутатът от БСП. "От тази гледна точка, нашето предложение е значително увеличаване на средствата за социални програми при увеличение на бюджетните приходи", коментира още проф. Гечев. Той посочи, че във връзка с чуждите инвестиции сме свидетели на пълна катастрофа.

В алтернативния бюджет предлагаме минималната работна заплата от 1 януари 2019 г. да бъде 640 лв. и въвеждането на прогресивен данък. Това каза главният експерт в направление "Публични политики" към НС на БСП Пламен Милев.

"По отношение на политиката по доходите предлагаме максимален размер на месечно осигурителния доход - 3900 лв. и минимална работна заплата от 1 януари 2019 г. - 640 лв., което е 60% от средната работна заплата за последните 12 месеца. Предлагаме въвеждане на прогресивно подоходно облагане за физическите лица. Предлагаме и първите стъпки към семейно подоходно облагане - родителите да приспадат за всяко дете до 50 лв. от дължимия месечен данък.

Допълнително по отношение на ДДС предлагаме две диференцирани ставки - едната е на лекарствата от 20% на 10% и една на хляба - от 20% на 5%. Запазваме ставката на корпоративния данък на 10%", каза още Милев.

Той посочи, че във връзка с прогресивния данък БСП предлага следната скала - запазване на ставката от 10% за работещите по трудово правоотношение до размер с тримесечна данъчна основа до размера на максимално осигурителния доход. "Над него предлагаме скала, която се движи със стъпка 1300 лв. и нараства с 2,5%", каза още Милев и посочи, че аналогична на тази скала се предлага и по отношение на доходите върху годишна данъчна основа.

"В резултат на тези мерки приходите, които прогнозираме, че ще бъдат получени са - от преки данъци допълнително над 2,3 млрд. лв. - 700 млн. от корпоративни данъци и 1,6 млрд. от данъка върху доходите на физическите лица. Очакваме и увеличаване на приходите на социално и здравно осигуряване - осигурителните вносни за държавно и обществено осигуряване очакваме да се увеличат с 388 млн. лв. и здравноосигурителните вноски с 144,6 млн. лв.", обясни той.

Милев посочи, че над 3,2 млрд. лв. е общият размер на приходите, които алтернативният бюджет ще реализира повече. "А общият размер на разходите ще е над 46,4 млрд. лв.", коментира той.

В алтернативния бюджет предлагаме един учебник по един предмет за клас за всички ученици от 1 до 12 клас, който да е безплатен. Това каза депутатът от ПГ на "БСП за България" Ирена Анастасова.

"Предлагаме безплатно един учебник по един учебен предмет за клас за всички ученици от 1 до 12 клас. Тази сериозна мярка ще струва 52 млн. лв.", каза още тя. "Заделяме 20 млн. лв. за Националната библиотека - считаме, че това е крайно необходимо, защото всички сме наясно с проблемите в тях. Както и 60 млн. лв. за Селскостопанската академия. Залагаме допълнителни средства и за БАН и Висшите училища", коментира Анастасова.

Средствата за здравеопазване, предвидени в алтернативния бюджет, представи депутатът от левицата проф. Георги Михайлов. "Предлагаме по отношение на бюджета на НЗОК да бъдат създадени два фонда - Фонд за неосигурени с около 20 млн. лв. в началото и Фонд за пенсионери и деца. Освен това смятаме, че трябва да бъдат увеличени и средствата за доболничната помощ. В областта на НЗОК смятаме, че трябва да бъдат променени и условията за заплащането на клиничните пътеки", каза още проф. Михайлов.

Във връзка с бюджета на Министерството на здравеопазването той обясни, че трябва да се дадат повече средства за общинските болници. "Особено важно е да се вложат средства и за развитието на профилактични програми за ранна диагностика и активно лечение. Трябва да се вложат средства и в електронните регистри на заболяванията. Подкрепяме идеята и за създаването на Детска специализирана национална болница", коментира още той.