Попитана дали споделя мнението на българския обмудсман Мая Манолова за ОЛАФ за храните - за справяне с двойния стандарт, еврокомисарят Вера Йоурова каза "на същото мнение съм, че възможно най-скоро време трябва да се реши този проблем".

Европейският комисар за правосъдието, потребителите и равенството на половете участва в конференция на тема: "Потребителското право и политика за защита на потребителите днес. Можем ли да се справим по-добре?" в НДК.

Новият законодателен пакет на Европейската комисия "Нова сделка с потребителите" е разработен след проучване политиката за защита на потребителя, като философията почива на обстоятелството, че потребителят е по-слабата страна в отношенията между търговец и потребител, като затова трябва да се защитава, коментира еврокомисарят. Тя отбеляза, че сред начините за защита на потребителите са колективните искове при нанесени вреди, когато сме засегнати от нелоялни търговски практики от търговци и производители. В законодателния пакет се въвеждат по-точни определения на забранените двойни стандарти на храни и всякакви други продукти, които се произвеждат под една и съща марка, но се продават с различен състав в различни държави от ЕС. Ще се налагат и санкции при трансгранични нарушения. Освен това се насочва вниманието към потребители в търговията чрез интернет платформи, като те трябва да бъдат информирани с кого сключват договори и какъв е адресът, на който може да се подава оплаквания.

В отговор на въпрос еврокомисарят посочи, че ЕК вече е публикувала правното становище за двойните стандарти със заключение, че това е несправедлива практика, която се определя като нелоялна търговска практика. Миналата седмица приключихме с методиката на проверка и изпитване на качеството на храните, държавите членки ще определят сами ресорните органи, които ще провеждат тези мерки, каза еврокомисарят и допълни, че в този смисъл проверките във връзка с двойния стандарт могат да започнат веднага. Еврокомисарят посочи, че в такива случаи от производителите може да се поиска обосновка за причините за тези двойни стандарти, като те трябва да посочат обективни причини за това. Ако те не могат да обяснят или предоставят доказателства, тогава отговорният орган ще образува производства срещу тях, като от правното становище това се определя като нелоялна практика, допълни тя. Еврокомисарят каза, че тази година вече има три марки, които въвеждат подобрение в рецептите си, освен това определени търговски вериги прилагат вече контрол при зареждане на определени стоки в складовете си.

Вера Йоурова изтъкна, че се разчита на българското председателство да се даде ускорение по работата по законодателния пакет.

Снимка: БТА

Министърът на икономиката Емил Караниколов отбеляза, че политиката за защита на потребителите е приоритет на българското председателство. Той посочи, че мерките, предлагани от ЕК, ако бъдат приети, ще доведе до повишаване интереса на потребителите към многофункционалния вътрешен пазар, което ще е положително за коректния бизнес и за потребителите.

В отговор на въпрос еврокомисарят каза, че ще има хармонизиране на санкциите, защото сега в някои европейски държави те са по-високи, а в други - по-ниски, както е показал анализ на нивото на санкциониране на нелоялна търговска практики и некоректно поведение на търговци и производители. Еврокомисарят обясни, че това се налага, за да се пресече възможността търговецът да подбира държава, в която да прави нарушението, според размера на санкцията там.

Министър Лиляна Павлова заяви, че двойният стандарт при храните е категорична дискриминация и обида

 Надявам се, че днешният форум ни обединява една кауза - да покажем и докажем, че ЕС е съюз на равни, каза министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова.

 "Съюз, в който не може да има разделение на първа и втора категория потребители. Няма да спрем само до храни, а за всякакъв вид стоки. Започнахме с храните и темата се разшири до перилни препарати и козметика. За съжаление, се доказа, че има двоен стандарт. Налице е не

само двоен стандарт в качеството на храните, но и разлика в цените", коментира Павлова.

По думите ѝ с 42% са по-скъпи продуктите в България в сравнение с други страни от Съюза за една и съща стока.

"Това е категорична дискриминация, това е обидно. В България проучването показва, че за българските граждани това

е един от проблемите с най-висока заинтересованост. По-богати ли са българските потребители? Почти 43% от

проверените продукти са с по-висока цена в България. Обединени сме около каузата този въпрос да е високо в

нашия дневен ред. Надявам се да намерим на-бързия начин за единни и равни критерии, за да бъде запазено и

човешкото достойнство на всеки", каза още Лиляна Павлова.