Твърдението, че механизмът на ЕК за наблюдение на правосъдието и върховенството на правото в България е отпаднал, не е вярно. Това съобщава евродепутатът Елена Йончева.

Тя уточнява, че това става ясно от отговор на зам.-председателя на Европейската комисия Вера Йоурова на писмен въпрос, отправен от нея.

"Последният доклад по тази процедура беше публикуван през есента на 2019 г. Оттогава представители на ГЕРБ спекулират, че механизмът е прекратен, но обяснението на Еврокомисията е недвусмислено", посочва Йончева.

В писмения отговор на Вера Йоурова пишело, че "понастоящем Решение 2006/929/ЕО на Комисията за създаване на Механизъм за сътрудничество и проверка в България остава в сила. В съответствие с неговите изисквания, за отмяната му е необходимо ново решение на Комисията, след като се вземат предвид забележките на Европейския парламент и на Съвета".

Българският евродепутат допълва, че в писмото на зам.-председателя на Европейската комисия се припомнят изводите от есента на 2019 г. и се отбелязва, че те все още са в сила - "продължават да съществуват редица предизвикателства, включително гарантирането на ефективни наказателни разследвания и постигането на солидни резултати по отношение на окончателните присъди по дела за корупция по високите етажи на властта".

Комисията не е променила своята оценка, съдържаща се в доклада от октомври 2019 г.

Според Йончева, Йоурова е написала още, че Европейската комисия "поддържа тясна връзка с българските органи, както и с всички държави членки, започнали диалог в навечерието на предстоящия нов доклад относно върховенството на правото, в който специална глава е посветена на борбата с корупцията."

"Нещо повече - оценката за състоянието на върховенството на правото се превръща в условие пред страните-членки за получаване на европейско финансиране като е възможно дори да се стигне до редуциране или спиране на средствата", коментира българският евродепутат.