Замърсяването на Черно море по-скоро нараства, отколкото да се свива, но то не е свързано с Украйна, а ние си правим, изтъкна министърът.Това каза министърът на околната среда и водите Юлиан Попов по БНТ по повод изследването на "Активни потребители" и учени от СУ "Климент Охридски", които са установили замърсяване на морската вода с бактерията "ешерихия коли" до 41 пъти над нормата на 7 от общо 11 плажа на Южното Черноморие.

"Проблемите са си наши, ние трябва да ги решаваме", категоричен бе министърът и посочи, че те са с разпределена отговорност между граждани, общини, различни министерства и институции.

"МОСВ е ангажирано с европейското финансиране на водни цикли, а не с изграждане, построяване и поддържане на пречиствателни инсталации. Това е отговорност на общините и ние непрекъснато работим с тях, за да ги подканим да имат адекватни проекти, за да не се стига до подобни казуси", коментира Попов.

Според него изследването на "Активни протребители" се отнася до здравен, а не до екологичен проблем. По думите му обаче проучването не дава пълна картина за състоянието на морската вода и чистотата на плажовете. Той добави, че следващата седмица ще бъдат представени по-детайлни проучвания.

Замърсявания има, но за да имаме ясна и балансирана картина, трябва да видим едно дългосрочно проучване на здравното, бактериално състояние, добави Юлиан Попов.

Дизайнът на изследването на тези 11 плажа включва стандартен тест за санитарна микробиологична оценка, използван и от местните здравни власти. Определя се "Escherichia coli" по методология, аналогична на препоръчаната в Наредба 5/2008, посочват на своя уеб сайт от "Активни потребители". От там уточняват, че плажовете и конкретните географски координати за пробовземане на морска вода, са унифицирани с тези на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Бургас.

Подборът на плажовете, включени в изследването, е на база оценка на риска, избрани са тези с най-висока опасност от замърсяване. Проверката е установила, че водите на само четири плажа от 11 отговарят на количествения критерий за съдържание на Escherichia coli., посочват от "Активни потребители".