Европейската комисия ще представи докладите за върховенството на закона във всички страни-членки по новия хоризонтален механизъм.

Представянето на докладите, което беше предвидено за 23-ти септември, се очакваше да се отложи още веднъж за другата седмица, но вчера говорителката на Комисията Дана Спинант обяви, че това ще стане днес след колегиума на комисарите, предаде БНР.

На 10 септември еврокомисарят за ценностите и прозрачността Вера Йоурова представи пред комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент състоянието на механизма за сътрудничество и проверка, който се прилагаше за България и Румъния. Тогава тя отбеляза, че България трябва да продължи работата по борбата с корупцията по високите етажи на властта и подчерта, че наблюдението над страната ни ще продължи по новия механизъм, който включва и свободата на медиите.

Евродепутатката Софи инт Велд от "Обнови Европа", която е и председател на мониторинговата група, провела закрито заседание в края на август за ситуацията в България, определи обстановката като много сложна, тъй като двата механизма се застъпват и не е я ясно точно какъв ще бъде новият. Тя допълни, че все още има несвършена работа и Венецианската комисия не е била включена в отчетността на главния прокурор.

Очаква се докладите да бъдат изготвяни всяка година и да служат при оценките за отпускането на средства от общия бюджет. Комисията отчита, че в ЕС досега има няколко различни средства за наблюдение на законността и бюджетните разходи. Сред тях са процедурата по чл. 7 от договора за ЕС - за лишаване на дадена държава от право на глас; диалог на ЕК със засегнатата държава и изготвяне на препоръки; наказателни процедури от комисията; т. нар. европейски семестър за наблюдение на икономическите политики; сравнителна таблица на ЕК за състоянието на европейските правосъдни системи; механизъм за сътрудничество и проверка (спрямо България и Румъния); оказване на съдействие чрез службата на ЕК за структурните реформи; Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ); Европейската прокуратура.

В съобщение до Съвета на ЕС и Европейския парламент комисията посочи, че върховенството на закона е пряко свързано със защитата на основните права и с действието на единния пазар. Използваното от ЕК определение за върховенство на правото предвижда всяка обществена власт винаги да действа според закона, според ценностите на демокрацията и основните права, и под надзора на независими и безпристрастни съдилища. Принципите на правовата държава включват законността, която предполага прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес; правната сигурност; забраната на произвола при упражняването на изпълнителната власт; ефективната съдебна защита от независими и безпристрастни съдилища; ефективния съдебен контрол, при който се зачитат основните права, разделението на властите и равенството пред закона. Тези принципи са признати от Съда на ЕС и от Европейския съд по правата на човека.

Европейският съвет заяви по-рано тази година, че осигуряването на средства от европейския бюджет трябва да отчита следването на демократичните принципи и отбеляза необходимостта от спазване на върховенството на закона. Предвижда се до края на годината Европейският парламент да подкрепи промени, които биха въвели законово изискване за изготвяне на доклади за законността и за обвързването им с бюджетните разходи. Германия като временен председател на Съвета на ЕС изготви законопроект, според който предложенията на ЕК за спиране на европейското финансиране заради проблеми с върховенството на закона да бъдат подкрепяни с квалифицирано мнозинство. Берлин предлага преди всяко решение в тази посока да се състои разговор между държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС.