Трима заместник-министри от различни министерства напускат постовете си, съобщи пресцентърът на кабинета.

Встъпилият в длъжност днес в Министерството на земеделието и храните Дамян Дамянов е освободен поради установена принадлежност към Държавна сигурност.

При назначението от кабинета представиха Дамянов така: 

"Дамян Дамянов притежава дългогодишен управленски опит в сферата на стопанисването, защитата и опазването на горските ресурси. Повече от 10 години от професионалната му кариера е свързана с Югозападно държавно предприятие - Благоевград, където той последователно заема длъжностите заместник-директор и директор. Притежава образователно-квалификационна степен "магистър" от Факултета "Горско стопанство" на Лесотехническия университет в гр. София.

Той има и завършена докторска степен по екология и опазване на екосистемите към Института за гората при Българската академия на науките".

В периодите от 2012 г. до 2015 г. и от 2015 г. до 2023 г. той е бил заместник-директор и директор на Югозападното държавно предприятие, Благоевград. От 2010 г. до 2012 г. е директор на Териториално звено за алтернативни дейности "Южна България" към Изпълнителна агенция по горите. Директор е и на Държавно-ловно стопанство "Витошко-Студена", с. Кладница през периода 1987 г. - 2010 г.

През април със заповед на министъра на земеделието Явор Гечев Дамянов бе освободен като директор на ЮЗДП Благоевград и на негово място беше назначен Благой Милев.

Премиерът акад. Николай Денков подписа заповеди и за двама заместник-министри, останали от предходния служебен кабинет.

По предложение на министъра на правосъдието Атанас Славов от поста си тръгва Мария Павлова.

Длъжността заместник-министър на външните работи освобождава и Велислава Петрова.