Бургас иска съдът да отмени на поскъпването на водата в града с близо 60%. Кметът на общината Димитър Николов е подал жалба в Административен съд София-град, с която иска отмяна на решението на КЕВР за цената на водата в Бургас.

"В нея настоявам решението да бъде обявено за нищожно или незаконосъобразно, тъй като Община Бургас и гражданите на Бургас са персонално засегнати от него", съобщава в профила си във Фейсбук Николов. Той обвинява енергийния регулатор, че "новата цена на водата в Бургас е приета за "социално поносима" от КЕВР, без за това да е отчетена социално- икономическата обстановка в страната и възможността на домакинствата да поемат този разход".

Водата в Бургас поскъпва с 59 на сто от 1 август, според решението на КЕВР от края на юли.

Така от този месец кубик вода ще струва на бургазлии по 4 лева и 39 стотинки с ДДС.

Аргументът на кмета Николов да обжалва е, че цената на водата е увеличена заради бъдещи инвестиции, които обаче дружеството ВиК към настоящия момент не е направило, а в същото време събира средства от крайния потребител.

"Общински съвет Бургас не е одобрявал пределни цени на водата, които дружество ВиК е предложило на КЕВР, а е съгласувало програмата за инвестиции в общините. Основен аргумент за обжалването е разминаването между съдържанието на решението на КЕВР и това, което е съгласувано от Общинските съвети в Бургаска област. С решението на КЕВР се утвърждават конкретни показатели и цени на услуги, предоставяни от оператора. Не такова, обаче е решението, което са съгласували Общинските съвети", реагира Димитър Николов.

"ВиК е не е предоставило нужните документи пред КЕВР, които да показват как ще бъдат изпълнени приоритетите в Програмата си за инвестиции.

Искането в жалбата до съда е решението да бъде обявено за нищожно, тъй като всички документи, на които се основава, са приети от комисия, свикана от председателя на КЕВР Станислав Тодоров, чийто избор впоследствие е обявен за противоконституционен. Противоконституционно избраният председател е свикал и участвал в заседанието на комисията, в което е прието решение за по-високите цени", твърди Димитър Николов.

"Заявлението за по-високите цени не е представено на общините, членове на Асоциацията по ВиК. Тоест, решението е прието без знанието и съгласието на местната власт. В жалбата, настоявам за спиране изпълнението на решението на КЕВР и преразглеждането му", казва още кметът на Бургас.