Министерският съвет прие решение за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли, съобщи пресцентърът на правителството.

Съгласно правителственото решение на заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи се възлага координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители, включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, както и съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.

Министърът на вътрешните работи следва да организира изпълнението на дейностите от компетентността на Министерството на вътрешните работи във връзка с подготовката и произвеждането на изборите.

Министърът на финансите трябва да внесе в Министерския съвет проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството координира, включително с министъра на финансите и с министъра на вътрешните работи, дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци.

Министърът на външните работи организира подготовката и произвеждането на изборите извън страната.

Министърът на здравеопазването, съгласувано с главния държавен здравен инспектор, следва да определи необходимите противоепидемични мерки, свързани с изборния процес в страната.

Министърът на правосъдието организира дейностите по подготовката и произвеждането на изборите в местата за лишаване от свобода.

Заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи, министърът на външните работи, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на здравеопазването и министърът на правосъдието ще информират министър-председателя за хода на подготовката на изборите до обявяването на изборните резултати.

На министъра на правосъдието се възлага да издава наказателните постановления по чл. 496, ал. 3, изречение второ от Изборния кодекс.

Темпото е високо, продължаваме да работи отговорно и отворено към обществото и към медиите", заяви в началото на заседанието служебният министър-председател Стефан Янев.

Служебният кабинет обсъди и хипотезата изборният ден да продължи 20 часа заради масовото въвеждане на машинния вот.

"Засега няма основание за притеснение, но ще направим всичко възможно това да не се случи", обяви говорителят на министерския съвет Антон Кутев.