„Изпълнението ще покаже - дали хората ще го приемат еднозначно. Аз съм убеден, както примерно ако отидеш в Козлодуй, сигурно половината от местното население работи в дейности, свързани с атомната централа, и затова не се изселва населението на Козлодуй, а си е там. Навремето, когато работеха много от заводите половината град беше в дадената фабрика", казва той, стана ясно от стенограмата, публикувана в сайта на Министерски съвет. 

"Постепенно това като го правим, местните, които завършват, които учат, така в следващите четири-пет години, тогава ще започне да дава резултат, когато вече тези, които са сега на възраст, започнат да излизат в пенсия, младите хора започнат да навлизат там. Ефектът ще дойде след четири-пет години. Така че има неща, които търсим като краткотраен ефект, защото са важни. Има други, които с времето съм убеден, че ще станат”, убеден е премиерът.

Във връзка с преместването на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в Бургас, Борисов казва: „Тук много внимателно искам да подходите индивидуално към всеки един човек в тези агенции, защото може да има такива, които са добри специалисти и практически да няма как да отидат в Бургас. Тогава, особено за такива специалисти, трябва да им създадете условия или с колегите може да го вземе друго министерство да отиде на работа. Ако е специалист по рибата, ясно е, че не може да отиде във финансите".

"Но ако е по програмите, свързани с финансиране, или в счетоводство, или някъде на друго място, трябва да се опитате, ако има такива, към всеки един човек да се погледне индивидуално и да се опитате, ако има възможност, да му се осигури място да остане в министерство да работи в София, а там да се назначи друг човек или да се направят съкращения в области, едва ли всички сте привършили съкращенията, и да се създаде възможност на добрите специалисти или дългогодишните работници да не се стресират в тази ситуация", добавя Борисов.

По думите му, всеки експерт или всеки нормално мислещ човек подкрепя децентрализацията.
"Но и всеки един казва – да, но обмислете го добре, защото човешки съдби са, плавно, бавно и точно такова е и нашето решение. Затова ние казахме в рамките на четири-пет години ще тече този процес, докато за всеки един индивидуално не стане възможно преместване”, добавя премиерът.

Министър Мирослав Найденов е заявил, че в София ще остане териториално поделение на Агенцията по рибарство и аквакултури, което ще отговаря за дейността на територията на Софийска област и така ще има възможност да останат тези, които не могат да бъдат преместени.
Те може да бъдат пренасочени към Фонд „Земеделие”, тъй като в момента част от тях работят в Оперативна програма „Рибарство”.
Могат да бъдат полезни в програмата за развитие на селските райони, предлага Найденов.

"72% за миналата година от риболова в България се извършва в Бургаска област, над 80% от разрешенията, които тази агенция дава, са на територията на Бургаска област. Така че има смисъл тази агенция да е в Бургас и смятам, че от гледна точка на леснотата на услугата ще го оценят самите рибари. Ръководството на агенцията има повече дни в Бургас като командировки и към днешна дата", добавя министърът.

 „Особено лятно време съм убеден, че ръководството на агенцията много често се командирова не само в Бургас, но и в Созопол най-вероятно, и в Приморско също така, сигурно и в Слънчев бряг – риби много по това време на годината”, коментира премиерът.