Премиерът Бойко Борисов провери напредъка по трасето на газопровода "Балкански поток" в района на компресорна станция "Расово". Първо той инспектира строителството по земя, а след това огледа отвисоко с хеликоптер. Полетът му продължи 45 минути.

"Със строителството на "Балкански поток" правим много добри инвестиции за бъдещето на България. През следващите десетилетия страната ни ще играе ключова роля в газоразпределението и преноса в Европа. Усилено напредва строителството на КС "Расово", която е част от проекта за разширение на газопреносната ни инфраструктура от българо-турската до българо-сръбската граница. Това е една от двете компресорни станции, които ще служат за повишаване на налягането по трасето на "Балкански поток", другата е "Нова Провадия". Площадката на КС "Расово" е с площ около 120,7 декара. На нея освен три газотурбокомпресорни агрегати ще бъдат разположени и административна сграда, производствени и обслужващи сгради. С изграждането на компресорните станции ще можем да увеличим капацитета на "Балканския поток" до 20 млрд. куб метра. Така ще диверсифицираме газ по цялото трасе, не само за България, но и за Сърбия, Унгария и Австрия. Работим усилено и по разширяването на газохранилището в Чирен", обяви министър-председателят.

Снимка: Министерски съвет

Той добави, че "Балкански поток" ще диверсифицира газ по цялото трасе, не само за България, но и за Сърбия, Унгария и Австрия. И подчерта, че компресорите са най-добрите и дават възможност за всякакъв газ с различен произход да потече през българските газови магистрали.

Снимка: Министерски съвет

Дарина Колева, инженер на обекта, докладва за етапа, на който е изграждането на компресорната станция.

"Строежът върви много добре. Времето е с нас, добре вървим", отбеляза тя.

Снимка: Министерски съвет

Към днешна дата във временните строителни бази са доставени общо 19 947 броя тръби или 239,36 км. На пристанище "Бургас" има доставени още 6250 броя тръби или 75 км., които започват да бъдат транспортирани към временните бази. На терен се работи в района на областите Велико Търново, Плевен, Ловеч и Враца. Общият почистен хумус от сервитута на газопровода е 162,6 км., разнесените тръби по трасето са 139,05 км., от които са заварени 113,45 км.

Трите компресорни агрегата в КС "Расово" и четирите компресорни агрегата в КС "Нова Провадия" ще бъдат най-ново поколение, производство на американската компания Solar Turbines, която е лидер в сектора. Агрегатите ще бъдат снабдени с ниско емисионни горивни камери, съответстващи на изискванията на екологичното законодателство в частта за горивните инсталации, осигуряващи спазване на допустимите норми за изпускане на вредни замърсители в атмосферния въздух.

Бойко Борисов отбеляза още, че започва и разширяването на газохранилището в Чирен.