Препотвърждаваме стратегическото партньорство между България и САЩ. Двете страни споделят общи ценности и интереси и имат ангажимент към опазването на мира и международния ред. Сътрудничеството със САЩ заема важно място във външната политика на страната ни както в двустранен, така и в многостранен план. Това заяви българският министър-председател Бойко Борисов по време на среща с държавния секретар на САЩ Марк Помпейо в Ню Йорк.

Премиерът Борисов подчерта, че САЩ и България имат установени отлични отношения в областта на сигурността и отбраната както в двустранен план, така и в рамките на НАТО. "България оценява постоянната подкрепа, която правителството на САЩ оказва за модернизирането на българските въоръжени сили и постигането на по-голяма оперативна съвместимост. Убеден съм, че засилените съвместни учения и тренировки, които се провеждат на територията на съвместните българо-американски съоръжения, допринасят изключително много за повишаване на оперативната съвместимост на българските въоръжени сили с тази на въоръжените сили на останалите страни-членки на НАТО", каза още Бойко Борисов.

В тази връзка българският премиер оцени високо решителните действия, предприети от страна на САЩ чрез Инициативата за гарантиране на сигурността на европейските съюзници (ERI) и операцията "Атлантическа решителност".

По време на разговора българският министър-председател посочи, че потвърждавайки поетите ангажименти в рамките на НАТО, в началото на година правителството одобри национален план за постепенно повишаване на разходите за отбрана до 2 % от БВП до 2024 г. "Подготвени са актуализирани проекти за инвестиционен разход за нови бойни бронирани машини за Сухопътни войски, нов тип боен самолет за Военновъздушните сили и два многофункционални модулни патрулни кораба за Военноморските сили", допълни още премиерът Борисов, цитиран от Правителствената пресслужба.

Министър-председателят Бойко Борисов и американският държавен секретар Марк Помпейо бяха единодушни, че взаимодействието между българските и американските право-охранителни органи е последователно и практически ориентирано. В разговора беше отбелязано, че службите на двете страни си сътрудничат ефективно в борбата срещу организираната престъпност, тероризма, трафика на хора и наркотици, киберсигурността, корупцията и др.

По време на срещата беше изтъкнато и задълбоченото двустранно търговско-икономическо сътрудничество. Министър-председателят Бойко Борисов отбеляза, че привличането на американски инвестиции е сред основните приоритети в усилията на българското правителство, като акцентира върху секторите информационни технологии, машиностроене, електротехника и електроника.

В разговора българският премиер заяви, че поддържането на финансова дисциплина, благоприятен данъчен климат, квалифицираната работна ръка и прилагането на нужните законодателни мерки правят страната ни все по-желано място за бизнес и инвестиции.

В рамките на срещата българският министър-председател запозна американския държавен секретар с хода на изграждането на междусистемните газови връзки с Гърция, Сърбия и Турция, както и с модернизацията и разширението на съществуващата газопреносна мрежа у нас. Борисов подчерта и увеличаването на капацитета на газовото хранилище в Чирен, както и процесите по търсенето и проучването на природен газ в българската акватория на Черно море.

"България и САЩ имат възможности да разширят допълнително активното си партньорство в областта на енергетиката както на институционално, така и на фирмено ниво. Страната ни би оценила високо подкрепата на САЩ за реализацията на газовия разпределителен център на територията на България, който би разширил енергийната диверсификация на България и би помогнал за изграждането на конкурентен и либерализиран газов пазар в Европа", посочи премиерът Борисов.