По покана на BESCO - The Bulgarian Startup Association, арх. Борислав Игнатов, кандидат за кмет на Демократична България, проведе среща с представили на стартъп общността в София.

Обсъдихме конкретните стъпки по дигитализация на общинската администрация, които могат да се постигнат в рамките още на първата година управление на града: SofiaID - въвеждане на електронна идентификация на нивото на столицата, създаване на решение за електронни регистри и пълна електронизация на вътрешния документооборот в общината.

Тези първи стъпки ще позволят впоследствие да се осигури възможността управителите на дружествата и на електронно-упълномощените от тях лица след идентификация със SofiaID да следят всички свои преписки в реално време.

Физическият контакт с администрацията ще бъден сведен до минимум, което ще ускори процесите на административно обслужване и ще намали корупционния риск.

Участниците в срещата обсъдиха и потенциала, който отварянето на всички данни на общината и общинските дружества крие, не само от гледна точка на прозрачност на управление, но и като гарант за взимане на по-информирани бизнес решения и дори за предлагането на нови услуги от страна на частния сектор.

Снимка: Демократична България

Беше коментирана и идеята да се създадат механизми, с които големите общински предприятия и търговски дружества да възлагат малки пилотни проекти на иновативни и стартиращи предприятия. Пример за възможни пилотни проекти могат да бъдат:

предлагане на решение за мониторинг и намаляване на топлинните загуби в мрежата на Топлофикация; динамично проследяване на свободни места за паркиране и насочване на водачите на автомобили към тях; пилотен проект за използване на геотермалната енергия в централното топлоснабдяване.

"Градът ни има възможност да се превърне в инкубатор за иновации, ако успее да се възползва от потенциала за синергия с предприемаческата общност в града", каза арх. Игнатов.