От началото на мандата си 49-ото Народно събрание е приело 79 закона, 209 решения и три декларации. Това сочи справка от дирекция "Законодателна дейност, парламентарен контрол и право на ЕС" на Народното събрание и парламентарния пресцентър. Парламентът е имал 89 пленарни заседания, 16 от тях са били извънредни.

От 12 април до 21 декември т.г. в 49-ото Народно събрание са постъпили общо 243 законопроекта, 133 от тях са внесени от народни представители. За този период в парламента са постъпили 294 проекторешения, от които 274 са от народни представители. Внесени са и девет проекта за обръщения и декларации.

През втората си сесия - от 1 септември до 21 декември т.г., 49-ото Народно събрание е провело 42 пленарни заседания, 12 от които - извънредни. През този период депутатите са приели 47 закона, 12 решения и две декларации. Постъпилите законопроекти са 85, проекторешенията - 113, а проектите за обръщения и декларации - девет, сочи справката.

В 49-ото Народно събрание до 20 декември 2023 г. са зададени 2011 въпроса и са отправени 57 питания. Парламентарен контрол е имало в 12 пленарни заседания за парламентарен контрол и в четири извънредни. Блицконтрол се е състоял в пет заседания, като са зададени 48 въпроса от народни представители от всички парламентарни групи.

От парламентарния пресцентър посочват, че използваното парламентарно време за осъществяване на контролната функция на Народното събрание от началото на мандата е 102 часа и 52 минути. В този период използваните форми на парламентарен контрол са въпроси и питания, блицконтрол, разисквания по питане, изслушване и вот на недоверие. Проведени са 21 изслушвания по чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, едно разискване по питане и са отхвърлени два вота на недоверие.

От зададените въпроси с писмен отговор са 1549, а 462 - с устен. При питанията 41 са били с писмен отговор, а 16 с устен. Отговорено е на 1640 въпроса и на 42 питания, а 61 въпроса и две питания са оттеглени. През втората сесия са зададени 620 въпроса и 14 питания, имало е четири изслушвания и два вота на недоверие. Парламентарен контрол е имало в пет пленарни заседания и блицконтрол - в две пленарни заседания, като в него са зададени 19 въпроса.

Използваното парламентарно време за осъществяването на контролната функция на Народното събрание е 30 часа и 36 минути. От зададените въпроси 502 са с писмен отговор, а 118 - с устен. Отговорено е на 477 въпроса, а 20 са оттеглени. От отправените питания 11 са писмени, а три - устни. Отговорено е на девет питания.