Кръстовището между южното платно на бул. "Хаджи Димитър" и ул. "Царевец" в Пловдив се затваря за движение от 16 до 23 януари. Това съобщиха от общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта". Причината са строително-монтажни работи по проекта на ВиК за обновяване на канализационната и водопроводната мрежа в града.

Временната организация на движение е обозначена с необходимите пътни знаци и указателни табели. Маршрутите на автобусни линии №12 , 26, 29 и 222 от вътрешноградския транспорт се променят.

Строителните работи по проект "Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, Пловдив, България" започнаха през октомври 2022 година и трябва да приключат през март тази година. Основната цел на проекта е да се повиши ефективността на добиването, ползването и отвеждането на водите, да се намалят загубите и да се подобри качеството на питейната вода.

Проектът е финансиран чрез Оперативната програма "Околна среда" 2014-2020 и е на обща стойност 134 720 653 лева, от които почти 81 милиона е европейското съфинансиране от Кохезионния фонд, малко над 14 милиона е националното съфинансиране и 17 милиона лева е собственият принос на "Водоснабдяване и канализация" - Пловдив.