Пловдивските села Виница и Милево втори месец са с негодна за пиене вода, заради наднормени стойности на естествен уран в нея. За завишеното съдържание на радиоактивния елемент съобщи Регионалната здравна инспекция в официално съобщение от 11 април тази година. От инспекцията бяха издадени инструкции към жителите на двете села незабавно да преустановят използването на водата за питейни цели и за приготвяне на храна.

Кметът на село Виница, община Първомай, Георги Русев съобщи за БТА, че към момента ограничителните мерки относно използването на водата все още не са отменени.

"Нямам представа каква е причината за завишените стойности на уран във водата на село Виница. Досега такъв проблем не е имало. Близо два месеца хората спазват ограниченията. Водата може да се използва само за хигиенни цели, но не и за пиене или готвене. В селото идва водоноска, от която жителите си зареждат. Не знаем колко време ще продължи това ограничение. Официална информация за текущите изследвания на водата не ни е предоставена. Доколкото разбрах, при последното пробовземане отпреди около 10 дни отново са установени завишени стойности на уран, но тази информация достигна до мен по неофициален път", коментира кметът Георги Русев.

Според кмета на село Милево, община Садово, Асен Попов, там ограниченията също остават в сила, но няма паника сред жителите на селото. Засегнати от проблема с наднормените стойности уран във водата са общо около 2000 души, които живеят в селата Виница и Милево.

При извършените на 11 април анализи от РЗИ-Пловдив във водата на с. Виница беше открито съдържание на естествен уран от 42,7 ± 4,0 микрограма на литър, а в с. Милево - 39,7± 3,8 микрограма на литър, при определена максимална стойност 30 микрограма на литър.

"Когато е налице ограничаване на ползването на вода за питейни нужди, ВиК имат ангажимента да осигурят вода с водоноски до съответните населени места. Те извършват и периодични замервания на водата, а когато се открият отклонения от нормите, РЗИ извършва контролен мониторинг като вземаме проби и ги изследваме", съобщи д-р Цвета Иванова, директор на дирекция "Обществено здраве" в РЗИ-Пловдив.