От днес се увеличава с един час работното време на "синята зона" в Пловдив. Така то вече ще е от 8.30 до 18.30 часа, включително и в събота. 

Промяната вече е отразена на знаците, указващи зоната за паркиране. В обхвата ѝ се включват още три улици - "Ген. Данаил Николаев", "Мечников" и ул. "Елиезер Калев".

Промяната е в изпълнение на решение на Общинския съвет, с което беше променено и името на документа - Наредба за организацията на движението и паркирането на територията на община Пловдив.

Заплащането и контролът на действителното времетраене на паркирането става с предварително закупен от водача талон, чрез изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор, чрез таксуване от паркинг-автомат, с представен пропуск за домуващи, с разрешително за предплатена услуга. 

Клиентите на българските мобилни оператори могат да платят престоя си чрез изпращане на SMS, съдържащ регистрационен номер на автомобила на кратък номер 1332. Стойността на самия SMS е 2 лв. (с ДДС) + цената за едно съобщение, според тарифния план на съответния оператор.

Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги за домуващи в Зона за платено паркиране (за един автомобил на адрес) таксата за месец е 10.00 лв., за година - 60.00 лв.