Служебният кабинет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност "Античен театър" - публична държавна собственост, на Община Пловдив за срок от 10 години. Това информират от Министерството на културата на своята интернет страница.

Недвижимата културна ценност "Античен театър" се намира в град Пловдив, ул. "Цар Ивайло" № 4 и представлява поземлен имот с площ от 6656 кв. м и четири сгради.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности, ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния археологически музей - Пловдив.

Според открит през 2016 г. античен надпис на старогръцки език, който е намерен в неразкрито във времето стълбище на Античния театър, археологическият паметник е датиран през 90-те години на I в. сл. Хр., най-вероятно при управлението на император Домициан, когато градоначалник на Филипопол е бил Тит Флавий Котис - потомък на тракийската царска династия, три пъти първожрец на провинция Тракия, съдебен представител на метрополията и отговорник за строежите. Допреди няколко години се е приемало, че той е строен през 116-117 година сл. Хр., по времето на император Марк Улпий Траян. Театърът е просъществувал до края на IV в. Той е сред най-добре запазените антични театри в света.

Повече от 40 години Античният театър в Пловдив е културно средище, като сцената му се използва за класическа драма, концерти, танци и опера. Той е открит при прокопаване на главната транспортна улица под Трихълмието и неговото проучване продължава около 10 години - от 1968 до 1979 година. За публиката театърът отваря врати на 18 октомври 1981 година.