За десета поредна година Община Пловдив организира кампания за предаване на опасни отпадъци от домакинствата, съобщават от общинската администрация.

Инициативата ще се проведе на 18 май (четвъртък) от 10:00 до 16:00 часа. Мобилният пункт ще бъде разположен на бул. "Шести септември".

Основните групи опасни отпадъци, които ще се приемат са: живак и живаксъдържащи уреди (с изключение на луминесцентни лампи), лакове и бояджийски материали, домакински препарати, мастила и замърсени опаковки, опаковки, съдържащи опасни вещества, пестициди, маслени филтри, спирачни течности и антифриз, фармацевтични продукти с изтекъл срок на годност, добавя БТА.

Община Пловдив напомня, че изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци създава риск за здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, поради което Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност и да се освободят от образуваните в домовете им опасни отпадъци.