Московският държавен психолого-педагогически университет (МГППУ) съвместно с Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" успешно реализира магистърските програми "Психологическо благополучие в детска и юношеска възраст" и "Училищна психология".

Програмите предполагат практика в университета-партньор, защита на магистърска дипломна работа под ръководството на професори от двете страни и възможност за получаване на дипломи от руския и от европейския университет, съобщиха от "РИА Новости".

В процеса на обучение магистратите проектират програми за развитие на компетенции в детска и юношеска възраст, провеждат динамична оценка на позитивното развитие, получават умения за практическа работа на психолога в общообразователно и висше професионално училище.

"Перспективите за сътрудничество с катедрата по психология на Пловдивския университет са значителни", казва ръководителят на катедра "Училищна психология" на МГППУ Дмитрий Лубовский.

По думите му психолозите в Русия и България са заинтересовани в провеждането на междукултурни изследвания, които "ще позволят по-дълбоко да разберат какви са съвременните деца, подрастващите и младежите в двете страни и ще могат да им помагат по-ефективно".

Днес, по мнението на професор Румен Стаматов, повсеместно се наблюдава "необходимост от развитието на способности у децата към съпреживяване и съчувствие, благодарност и умение да я изразят". В голям проблем се превръща свободното време на подрастващите и младежите, което "съвсем не е така позитивно, както биха желали родителите и учителите".

Колеги от Пловдивския университет се готвят отново да посетят МГППУ на 24-25 септември 2018 година за конференция, посветена на 110-та годишнина от раждането на известната психоложка Лидия Божович.