Пловдив е в челните позиции по най-мръсен въздух за дишане у нас, сочат данните, публикувани на сайта Sinoptik.bg. Към 13,10 часа вчера, според информацията за 15 наблюдавани населени места в страната, градът под тепетата е на трета позиция по замърсеност.

По-чист въздух от Пловдив дишат хората в други 12 големи града. Сред тях са София, Варна, Бургас, Смолян и др. Най-малка запрашеност има във Варна, а най-мръсният въздух е в Благоевград, пише "Марица".

Данните за чистотата на атмосферния въздух, които Sinoptik.bg показва, са базирани на индекса AQI (air quality index). Това е число, използвано за информиране на обществеността относно нивото на замърсяване на въздуха и за прогнозиране на очаквано ниво на замърсяване. AQI се базира на измерване на праховите частици (PM2,5 и PM10), озона, азотния диоксид, серния диоксид и емисии на въглероден окис. Измерванията се засичат на всеки час.

Към 13,10 ч. данните за индекса US AQI в Пловдив, които са предоставени от airvisual.com, сочеха 141 единици, което класифицира града в третата степен на глобалната скала за замърсеност на въздуха.

Стойностите на индекса US AQI отразяват 6 нива на състояние на замърсеност на въздуха, на всеки от които отговаря цветен код и информация на възможните последици за здравето.

0 - 50 - Качеството на въздуха е задоволително, няма здравен риск

51 - 100 - Качеството на въздуха е приемливо, може да има умерена опасност за здравето на малък брой хора, необичайно чувствителни към замърсяване на въздуха

101 - 150 - Хората от чувствителните групи могат да имат здравни проблеми

151 - 200 - Всеки човек може да започне да изпитва неблагоприятни здравни ефекти, хората от чувствителните групи може да имат по-сериозни последици за здравето

201 - 300 Предупреждение за аварийна ситуация, валидна за цялото население

301 - 500 Сигнал за непосредствена опасност за здравето на населението

В първата най-безопасна степен на тази скала са градове като Варна - 21, Сливен - 25, Кърджали - 37, Стара Загора - 45 и Бургас - 50.

Пред Пловдив по чистота на въздуха, но във втората степен на скалата, са Русе - 54, Шумен - 68, ловеч - 72, Смолян - 78, София - 84.

В третата "нездравословна" степен преди нас са още Враца - 110 и Плевен - 134.

По мръсен въздух от пловдивския дишат само хората в Перник - 158 и Благоевград - 182.