Те ще отговарят пред Темида за извършено в съучастие престъпление по служба  при изграждането на "Зоокът“ – Пловдив. От него са настъпили значителни вредни последици и случаят е особено тежък, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Разследването започна през ноември 2016 г. и главният прокурор разреши то да се проведе извън района на пловдивския съд. То е установило, че в периода 30.04.2014 г. - 29.07.2015 г. кметът на община Пловдив, като възложител на обществени поръчки, е нарушил служебните си задължения. Процедурата е проведена като пряко договаряне с изпълнителя „Запрянови 03“ ООД в нарушение на ЗОП. 

Това е станало без да е одобрен идеен инвестиционен проект към момента на откриването й и не е била одобрена количествено – стойностна сметка за проекта. Не е бил изготвен и комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществуващите изисквания на строежите и не е било издадено разрешение за строеж. Тези изисквания на закона не са били изпълнени и към момента на сключване на договора за строителство на Зоокъта. Това Тотев е сторил с цел да набави облага за търговското дружество в размер на 689 869.70 лв. В този размер е и щетата за община Пловдив.

Настъпили са значителни вредни последици и от неимуществен характер. Формирано е недоверие в обществото към разходването на бюджетните средства на община Пловдив при извършване на дейности от обществено значение, както и съмнение в публичността и прозрачността на разпределяне на бюджетните средства, подчертаха от прокуратурата.

Съучастниците на Тотев - Димитър Кацарски и Димитър Колев, действали като помагачи и умишлено са го улеснили. Кацарски е бил назначен от кмета за председател на комисия за провеждането на процедурата за избор на изпълнител на строителните работи. На 28.07.2014 г. той предложил на Тотев откритата процедура да бъде прекратена и така му дал възможност да направи договаряне без обявление.

Обвинението на Колев е за това, че на 28 юли 2015 г. умишлено улеснил Тотев в извършването на престъпление по служба. Това станало като е сключил договор за упражняване на консултантска дейност и строителен надзор при липсата на предпоставките за това, а именно : без Район „Западен“ да е страна по договор, сключен между общината и „Запрянови 03“, без да е възложител и без да е участник в процеса на строителството. По този начин Колев дал възможност на Тотев да започне строеж.

На Тотев е наложена мярка за неотклонение парична гаранция 20 000 лева, а Колев и Кацарски са на свобода срещу "Подписка“.

Предстои Окръжен съд – Пловдив да насрочи разглеждането на делото.