Днес се провежда втория задължителен държавен зрелостен изпит в 12-и клас. Вариант 1 бе изтеглен в 6.00 часа в зала 5 на Министерството на образованието и науката.

Зрелостниците, подали заявления за явяване на втория държавен зрелостен изпит през тази година, са 41 716.

Изпитът по 13 предмета по избор на зрелостниците започва в 8.00 часа. Зрелостниците могат да да пишат на нея по един от учебните предмети - чужд език /английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език/; математика; физика и астрономия; биология и здравно образование; химия и опазване на околната среда; история и цивилизация; география и икономика; предметен цикъл "Философия".  

Най-много зрелостници - 14 612, са избрали да се явят на изпит по английски език. Вторият най-желан предмет е биологията, като матура по него са избрали да положат 11 076 ученици.

По география тази година се очаква да се явят малко под 6000 зрелостници. Изпит по философия ще държат 4287 ученици, а по математика - над 2200. Тест по история и немски език ще положат повече от 1000 дванадесетокласници.

На втория държавен зрелостен изпит 9500 ще са квесторите и те ще осигуряват пропускателния режим на входа на училищата. Изпитът ще се състои в 3861 зали, в 608 училища в страната. За да бъдат допуснати до изпитите, учениците трябва да носят лична карта и служебна бележка за допускане. В класните стаи ще има по двама квестори, а в коридорите също ще има дежурни квестори. Учениците ще сядат на точно определените за тях места в залите.

Министерството на образованието и науката е предприело необходимите мерки за безпроблемното организиране на всички изпити, като освен квестори за нормалното протичане на изпитния ден, във всички зали, в които ще има изпити и ще се размножават изпитните материали, е осигурено и видеонаблюдение, за да няма опити за преписване и за нарушаване на правилата за изпитния ден.

На зрелостните изпити в 12-и клас учениците трябва да пишат само с химикалка с черен цвят. Матурите продължават четири астрономически часа. Учениците със специални образователни потребности работят в отделни зали и имат два допълнителни часа за работа.

Държавните зрелостни изпити по чужд език и по всички обществени науки се състоят от три модула. Времето за работа по първия модул е 60 минути. Вторият модул също е 60 минути, а третият модул продължава 120 минути. За математиката и природните науки модулите са два. Първият е от 90 минути, а вторият е от 150 минути. Зрелостниците нямат право да си тръгват до 60 минути след началото на първия модул от изпита. Ученик, който е напуснал изпитната зала, не може да се връща в нея.

Заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова коментира тази сутрин, че на матурите не са установени съществени проблеми и сериозни нарушения. Тя припомни, че на зрелостния изпит по български език и литература на 21 май 11 писмени работи бяха анулирани и призова учениците да спазват всички правила на днешните изпити.