Жалба до Върховния административен съд (ВАС) спира поръчката за закупуване на линейки, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

Със свое определение от 14 юни т.г. Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение направеното искане за спиране на обществената поръчка за закупуване на 400 броя линейки, обявена от Министерството на здравеопазването (МЗ).

На 22 юни т.г. срещу определението на Комисията за защита на конкуренцията е подадена частна жалба от "Вайнман Технолоджи" ЕООД до Върховния административен съд.

Подадената жалба препятства възобновяването на поръчката за закупуване на 400 броя линейки до произнасянето на ВАС. Очаква се Върховният административен съд да се произнесе по частната жалба най-късно до средата на юли.

Припомняме, че жалбоподателят "Вайнман Технолоджи" ЕООД е дружество регистрирано на 26 април т.г. с капитал 100 лева, посочват от МЗ.