От НЗОК съобщават, че с въведената промяна се улесняват и лекарите, и пациентите.

Тримесечната рецепта има три отрязъка - А, В и С. На всеки от тях ще бъде изписана датата, след която пациентът ще получава от аптеката своите лекарства. Това ще става на три пъти, като отделните отрязъци се изпълняват в срокове, считани от датата на издаване на рецептата - до 15 календарни дни за отрязък А, от 30 до 45 дни за отрязък B и от 60 до 75 дни за отрязък C.

Здравната каса започна да заплаща за лечението на пациенти с редки заболявания от март 2011 г., като постепенно се разширява списъкът с тези диагнози. През миналата година е осигурено лечение на близо 1800 пациенти с редки болести, за което са били отделени над 43 млн. лв.

В средата на февруари в списъка на лекарствата, за които касата плаща, бяха включени и тези за хора, болни от Болестта на Помпе, заболявания на нервната система, сред които и Синдрома на Арнолд-Киаре, Булозната епидермолиза, Фамилна амилоидна полиневропатия, Псориазис, заболявания от групата на улцерозния колит и идиопатичен хипопаратиреоидизъм.