Това се посочва в съобщение от партията. В него се отбелязва, че "такава тенденция е особено подчертана в циганските махали, които са предпоставка за последващата циганска престъпност, както и реалното маргинализиране на цели поколения".

В Конституцията на страната ни е казано ясно, че образованието е задължително за всички лица до навършване на 16-годишна възраст. Именно това е възрастта, която вменява по-различни граждански права. До 16-годишна възраст лицето е малолетно и недееспособно и отговорност за него носят родителите му. Поради тази причина, стъпвайки на изконните ценности и традиции, както и културните и морални стожери на обществото, основният от които за нас от ВМРО е доброто образование, пише в съобщението.

От партията съобщават, че за да се спре напълно безотговорното и граничещо с насилие над личността умишлено спиране на децата от училище, ще внесат промени в Наказателния кодекс, които налагат наказателна отговорност за родителите, които извършват това престъпно деяние.

В българското законодателство има наказания за кражбата както на вещи, така и на интелектуална собственост, а за спирането на едно лице от образование, което е фактическо умствено ограбване - не, пишат воеводите.

От ВМРО - БНД отново подчертават, че лишаването на един човек от образование реално го лишава от възможност за нормален и пълноценен живот.

Когато това се случва в крехка детска възраст, без възможност лицето да противодейства или само да взима решения за бъдещето си, това е престъпление против личността и трябва да бъде гонено с цялата строгост на закона, се посочва в съобщението.