Видният италиански юрист проф. Джжузепе Консоло, който защитаваше Сергей Антонов, иска да допринесе за решаването на казуса с т.нар. царски имоти. Консоло бе адвокат на Антонов в прочутото дело за опита за убийство на папа Йоан-Павел II и т.нар. "българска следа". Консоло моли за документите по делото "Врана", за да допринесе за прекратяването на спора.

Това става ясно от негова позиция, качена на страницата му в интернет.

Юристът посочва, че попаднал на новината за решението на съда да отнеме двореца "Врана" от Симеон II в уебпространството.

"На всички е добре известно как защитавах с всички сили Сергей Антонов - онзи зам.-директор на бюрото на БГА "Балкан" в Рим, станал в последствие известен на летописите; тази защита бе причината аз да се окажа длъжник на цар Симеон - свидетел бях как по целия свят се чуваше зовът на неговия самотен глас в защита на Антонов, придружен от личното му влияние и връзки, с които се стремеше да увери, че "българската следа" е само една измислица", пише Консоло. И така обяснява интереса си към казуса с т.нар. царски имоти.

"Цар Симеон беше от онези малцина, ако трябва да бъда честен, които застанаха редом до мен, за да се включат в битката за защита доброто име на Сергей Антонов, но също и най-вече репутацията на тази неголяма, но достойна държава България", се казва още в позицията на проф. Консоло.

Той споделя изумлението си от това, че "моите български приятели се съдят помежду си за влизане във владението на царските покои". Видният юрист не крие, че според него е "по-уместно и адекватно" във "Врана" да живее царското семейство, отколкото "някое държавно учреждение, в което надали ще се намери някой, който да отговаря на висотата на царския чертог."

"Говорят ми, че сега мнозина застават на фронтовата линия, за да бранят позицията на монарха - наследник на цар Фердинанд. Но доколкото разбирам, същите тези хора, макар и известни на общественото мнение, са предпочели да вървят по дългия път в търсене на истината и да отстояват убежденията си, скрити зад щита на анонимността.

Аз пък, тук долуподписаният, бих бил горд, ако бъда избран да намеря решение за двете страни, но с ясно открито лице - такъв е навикът на Джузепе Консоло, който никога не може да забрави какво направи Царят за защита правдата на Сергей Антонов", казва още той.

И завършва така:

"Именно поради това бих помолил за цялата документация по казуса, предвид неутралната позиция, която заемам и любовта, която питая към българския народ, надявайки се, че тази любов, заедно с всичките ми сили, ще прекрати битката между спорещите авторитетни страни.

Достойна постъпка, която би направила чест не само на онзи, който по настоящем се съди, но преди всичко на моята любима България!"