Гражданите биха подали сигнал, ако станат свидетели на корупция или имат информация за такава, до медиите - 24,5 процента, полицията - 20 процента, Комисията за противодействие на корупцията (КПКОНПИ) - 13,5 процента, контролен орган - 10,2 процента и прокуратура - 10,1 процента.

Над 71% от българите очакват разследване по най-високите политически нива, а около 64% са "за" разследване на корупцията на местно ниво.

Това показват резултатите от национално представително проучване на Асоциация "Прозрачност без граници".

Цели 41% от българските граждани не биха подали сигнал за корупция изобщо, защото за тях това стои извън ценностната им система. Този извод от изследването подчерта по БНР изпълнителният директор на асоциацията Калин Славов.

Ясно изразеното негативно отношение към корупцията се изразява в пасивна съпротива, допълни той.

36,5% биха противодействали на явлението като не биха дали подкуп. Почти същият процент обаче - 36,2%, смятат, че като обикновени хора нищо не могат да направят, за да дадат своя личен принос в тази борба. За тези 1/3 от анкетираните доверието е достигнало почти ирационално ниво, коментира Калин Славов.

Почти 30% биха съдействали на антикорупционната агенция, ако тя ги убеди, че работи безпристрастно.

Проучването сочи още, че 19,7 процента от гражданите смятат, че трябва да се провеждат информационни кампании сред населението, за да се противодейства на корупцията.

Базисното недоверие към институциите е ясно отразено в получените отговори и то е свързано със страх от последици за личността или за бизнеса.

Мнозинството от запитаните очакват по-активно и по-ефективно разследване на корупцията, заяви Славов. По думите му, драстично по-слабо изразени са очакванията за превенция и анализ на законодателството.

Обществото категорично иска активна дейност от институциите, изтъкна Славов.

Политологът Антоний Гълъбов коментира, че ако Комисията за противодействие на корупцията успее да се възползва и се позиционира в ролята на граждански канал за задвижване на институциите, призвани да санкционират и преследват корупцията, тогава това би могло да започне бързо да намалява усещането за социална изолация, което е един от най-големите проблеми в българското общество.