Намалява възрастта, на която децата решават да експериментират наркотици - тя е 12-13 години, а дори вече 11-12, отчетоха експертите. "Така на 18-19 години те вече търсят медицинска помощ за детокс, но често пъти при тях вече са настъпили и нервнопсихиатрични усложнения", коментира д-р Георги Джупанов от Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм. THC - основното психоактивно вещество в канабиса, влияе пагубно върху мозъчните клетки, особено до 24-годишна възраст, категорично сочат научните изследвания.

"Споделяй факти за наркотиците, спаси животи" е темата на Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици тази година на 26 юни. Фокусът е върху борбата с дезинформацията и насърчаване на споделянето на факти за наркотиците - от рискове за здравето, през възможности за справяне с проблема в световен мащаб до превенция, лечение и грижи.

Услугите за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващи наркотици деца бяха обсъдени на международна работна в София, организирана от НЦОЗА в рамките на Плана за изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците (2020-2024).

"Детето не е просто млад или непораснал възрастен", коментира каза д-р Цвета Райчева, началник на отдел "Зависимости" в Националния център по обществено здраве и анализи. Децата и юношите имат уникални нужди от лечение и грижи, които да са съобразени с нивото на развитие на техния мозък и когнитивното им функциониране. При юношите нивата за поемане на риск и търсене на новости са много високи, има силна чувствителност към натиска от страна на връстниците, допълни още д-р Райчева. Често пъти има коморбидни психични разстройва, а семействата са дисфункционални, което изисква специални подходи при лечението и рехабилитацията.

"За децата, употребяващи наркотици, са необходими специално разработени интервенции, които не са от резидентен тип", потвърди Федон Калотеракис от терапевтичната общност "Кетея", Гърция, и президент на Европейската федерация на терапевтичните общности. Възрастните и децата не бива да бъдат в смесени групи по време на лечението, при младежите акцентът е върху разнообразни дейности, включително учене, спорт, арт занимания, работа със семейството, подчерта още той. Познатите като "roofies" медикаменти са наречени "наркотиците за изнасилване". Тайно сложената в питие таблетка му придава леко горчив вкус, ефектът идва след около половин час и въздействието може да продължи почти денонощие, като за част от времето няма спомени, предупреждават експертите. "В Канада от години има специално ограничаващо законодателство, а в дамските тоалетни в заведенията са предвидени поставки за чашите с питиета, за да не остават без надзор", сподели още Федон Калотеракис.

"Често пъти децата рязко скачат от експериментирането до злоупотребата с наркотици, полиупотребата на вещества също е обичайна", отчете психотерапевтът Калин Петков от Рехабилитационния център Трамплин по програма "Живот без дрога" за деца и юноши, застрашени от употреба на психоактивни вещества. Той посочи случай на 16-годишен младеж, минал на хероин в рамките само на 6 месеца от първоначалния експеримент с дрога, и девойка на същата възраст, достигнала до 30 ксанакса на ден.

Снимка: НЦОЗА

В обобщение експертите изтъкнаха, че в България грижата за деца и младежи с проблеми с наркотиците е добре регламентирана законово, но са необходими повече усилия, за да има достатъчно на брой и достъпни програми за рехабилитация и индикативна превенция. В работната среща участваха експерти от дирекция "Психично здраве и превенция на зависимостите" от НЦОЗА, от Министерството на здравеопазването, от Държавната агенция за закрила на детето, от Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите в София.