Водата в Добрич е негодна за пиене, съобщи БНР. Препоръката на Регионалната здравна инспекция за питейно-битови нужди в град Добрич да се използва само бутилирана вода от търговската мрежа остава.

След редица сигнали на жителите на града за мръсна вода, течаща от чешмите, пробите от 30 май показаха отклонения по физикохимичните показатели цвят и мътност. От инспекцията информират, че водата е негодна за пиене и по микробиологични показатели, на базата на готовите вече изследвания.

Пет от седемте проби, взети на 30 май, показват отклонения от здравните изисквания по показателите Колиформи и Ешерихия коли.

След обилните валежи от 29 май част от сондажите, снабдяващи областния център с вода, бяха наводнени, което причини замърсяването на водата във водопроводната мрежа на по-голямата част от града. Издадено е предписание на ВиК Добрич за предприемане на необходимите мерки и за завишаване на дезинфекцията на водата.

От РЗИ Добрич информират, че днес са взети нови проби, съвместно с представител на водното дружество, които да бъдат подложени на нови изследвания по физикохимични и микробиологични показатели. До получаване на резултатите от здравната инспекция препоръчват водата в Добрич да не се използва за питейно-битови нужди.