Съвременният човек прекарва поне 1/3 от живота си на работа. Сред колегите намираме приятели, с които споделяме интереси, хобита и част от свободното време. С колегите се храним, пътуваме, обучаваме се. Мнозина срещат любовта на работното си място. Отново с колеги и на работно място правим още едно нещо, важно за сърцата ни - дарителството.

Над 1 млн. и 186 хиляди лева са дарените през 2022 г. средства, при това само от служителите на 24-те компании, номинирани за Годишния знак "Отговорна компания - отговорни служители", който се връчва от фондация BCause и партньори. Същите тези хора са работили като доброволци повече от 41 хиляди часа.

На 29 февруари фондация BCause, заедно с Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Асоциация на специалистите по устойчивост (АСУ), ще награди отново с Годишен знак „Отговорна компания – отговорни служители” компаниите които са насърчавали най-активно ангажираността на служителите към дарителство от работното място.

Снимка: Фондация BCause.

Всичко това е станало възможно, защото техните работодатели са подкрепили потребността им да даряват и да доброволстват, като са им дали отпуск за доброволчество, осигурили са логистика, материали, координация и допълнително са финансирали каузите с над 800 хиляди лева.

Дарителството от работното място, подкрепено от компаниите, вече е част от корпоративната култура. И ако работодателите все повече се съобразяват с дарителските предпочитания на служителите си, то професионалните дарителски организации търсят финансови и технологични решения, които да улесняват процеса на даряване.

ДАРИТЕЛСТВО ПО ВЕДОМОСТ

Дарителството по ведомост влиза в България преди 22 години. Тогава, през 2002 година, фондация BCause създава първата българска професионална програма за дарителство по ведомост. Това е лесен и достъпен начин за всеки служител, работещ на трудов договор, да дарява ежемесечно - директно от заплатата си - за любима кауза или благотворителна организация. ​Служителят избира каузите и определя размера на дарението, а работодателят го превежда по банков път към фондацията.

По този начин десетки организации получават финансиране, благодарение на малки, но редовни дарения от десетки, понякога - стотици хора. Дарителството по ведомост за тях означава редовни и предвидими приходи, с които могат да планират основните си дейности, за да се посветят на това, което умеят най-добре - работата със своите бенефициенти и клиенти. Най-популярните каузи сред дарителите по ведомост през 2023 година са генерирали от 5000 до 20000 лева.

Кои са любимите каузи на служителите, даряващи по ведомост? Пак според фондация BCause, през последните години с финансова подкрепа от служители най-често се ползват социални, здравни, образователни и природозащитни каузи, в помощ на животни и каузи свързани с бедствия. Сред тях, през 2023 г., са неправителствени организации, свързани с детското здраве и хора със специални потребности - фондациите "Нашите недоносени деца", "Тацитус", Дечица", "Очи на четири лапи" , "Конкордия", SOS детски селища. Организации, работещи в помощ на възрастни хора - Фондация "Априлци"; в защита на животните - Фондация "Помощ за животните" и Dare2Care Animals или в сферата на образованието - фондация "Заедно в час".

Дарителство от работното място се ползва все по-често от подкрепата на работодателите, които виждат възможност да асоциират работодателската си марка с важни за новопостъпващите служители теми от сферата на CSR, корпоративната социална отговорност - устойчивото развитие, опазване на околната среда, в подкрепа на значими социални, образователни или здравни каузи. Много често те, заедно с корпоративното доброволчество, стават част от въвеждащите обучения за служителите и дори в обявите за работа. Компаниите често подкрепят логистично инициативите на своите служители, добавят или удвояват събраните от тях средства, а топ мениджърите им нерядко се включват като посланици на общите каузи.

Снимка: Фондация BCause.

SMS АБОНАМЕНТ

Другата популярна форма за подкрепа на любима кауза в България са SMS даренията чрез DMS 17 777. Единният дарителски номер е въведен у нас през 2007 г. съвместно от фондация BCause и Български дарителски форум, и с партньорството на трите български мобилни оператора - A1, VIVACOM и Yettel.

От 2015 година, освен чрез еднократно изпращане на SMS-и, можем да даряваме и чрез SMS-абонамент. Стойността на абонамента може да е 2 или 5 лева за една избрана кауза, а сумата за дарението се добавя към месечната ни сметка за телефон.

Над 1 500 000 лв. са дарени чрез DMS през изминалата 2023 година, като над 21 хиляди дарители всеки месец са подкрепили своя кауза с месечен SMS абонамент.

ДЪЛГОСРОЧНА ВРЪЗКА С БЛАГОРОДНА КАУЗА

Както и между хората, дългосрочните връзки с кауза носят по-големи ползи и за двете страни, от мимолетните срещи. За дарителите - сигурност, възможност да наблюдава развитие на каузата, удовлетоворение. За благотворителната кауза - устойчива подкрепа, възможност да финансира всекидневни разходи и да планира дългосрочно. И да, често става дума за любов.

"Човек наистина може да бъде влюбен в кауза. Редовното дарителство е израз на най-чистата форма на свързаността между човека и каузата. Каузата дава смисъл, а човекът - с жеста си на дарението, привежда този смисъл в действие.", казва Ваня Клечерова от "Каритас България". "Благодарение на тази връзка редовното дарителство става ключов двигател за промяната на света, в който живеем."

"Каритас България" е една от предпочитаните каузи за постоянно дарителство чрез DMS 17 777 през 2023 г., наред с Animal Rescue София, Българска хранителна банка, фондациите "Нашите недоносени деца", "Дивите животни", "Чиста любов", Animal Hope - Варна и сдружение "Синя България".

Ежегодно НКФ "Каритас" провежда кампанията "Защото СМЕ ХОРА!", чрез която помага на възрастни хора от 12 български градове и села с професионални здравни и социални грижи, предоставени директно в техните домове. Особено важна за "Каритас" са постоянството и обратната връзка - възможността дарителят не просто бързо да научи как и за какво е допринесъл, но също така да получи благодарност за благородството на неговия жест.

"С годините каузата ни стана разпознаваема и много дарители повярваха в нея и я подкрепят. Някои - редовно, при това не само с есемес, но и чрез онлайн дарения, както и по банков път.", казват Ваня Клечерова.

"Редовното дарителство е мерило за доверие към работата ни, а доверието се гради, в открита комуникация.", казва Нина Николова от Фондация "Нашите недоносени деца". Отделянето на време за индивидуално общуване с настоящите и потенциални дарители е изключително важно за хората от фондацията. Те оценяват силата на големите компании, но предпочитат живия контакт с дарителите или разговор по телефона, за да могат да разкажат по достъпен и изчерпателен начин за всичко, което фондацията организира.

Основните кампании, които Animal Rescue Sofia провежда, са в социалните мрежи - Facebook, Instagram, You Tube, където ежедневно споделят с общността случаите на новоприети животни, така и резултатите от тяхната работа. Организацията използва социалните мрежи, за да споделя добри практики в грижата, лечението и задомяването на животни от приют, както и популяризиране на теми, свързани с благосъстоянието на животните в България.

"Най-съществената кампания, обаче, е дългогодишната работа на организацията в помощ на животните в беда. Стремим се чрез директната си работа всеки ден да оправдаваме доверието на хората, които ни подкрепят.", казва Надежда Станчева от Animal Rescue.

Най-убедителните аргументи в подкрепа на постоянното дарителство са споделените резултати от работата, смята Надежда. "Ето защо се стремим да направим дарителите ни съпричастни с щастливия завършек на всяка история, а именно - осиновяването на спасено животно от добри и отговорни стопани, които да се погрижат за него до края на живота му.", казва тя. Емоцията, автентичният разказ за нуждите, грижата и помощта, която бездомните животни получават в приют "Фермата" са неизменна част от комуникацията им.

Екипът на Анимал Хоуп Варна също разчита на възможностите, които директната комуникация в дигитална среда осигурява. Комуникацията е ежедневна, а призивите, които Анимал Хоуп отправят са свързани както с конкретен случай, казус, животно, така и с опция за покриване на стандартни разходи, като храна, медикаменти, обезпаразитяващи средства.

Според Светла Димитрова от Анимал Хоуп постоянната публичност с информиращи и изчерпателни публикации, обратна връзка с дарителите, присъствието на убедителен снимков или видео материал, са необходимите условия за успешна комуникация в социалните мрежи и основен аргумент в подкрепа на постоянното дарителство.

Позитивните новини в резултат от подкрепата и свършената работа - осиновяване, възстановяване след лечение, споделеният ангажимент от страна на дарители и доброволци, заедно със споделяне на добри примери и практики поддържат постоянния интереса на дарителите, смята Светла.

Любимите каузи за дарителство от работното място ще празнуват на 29 февруари. Тогава фондация BCause, заедно с Българска асоциация за управление на хора (БАУХ), Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Асоциация на специалистите по устойчивост (АСУ), ще награди отново с Годишен знак "Отговорна компания - отговорни служители" компаниите които са насърчавали най-активно ангажираността на служителите към дарителство от работното място. Възможността за номинации за наградите е отворена до 11 февруари - през уебсайта на фондация BCause.

"Настоящата 2024 г. е високосна - затова решихме да отбележим 10 годишнината от учредяването на наградите със събитие на 29 февруари. Благодарение на този допълнителен февруарски ден всички ще имаме едно денонощие повече, за да даряваме или популяризираме дарителски и доброволчески инициативи.", казва Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause.

До 22 февруари служителите на компании, които са наистина влюбени кауза, има възможност да се включат и в конкурса #ВлюбенВКауза - за видео от мобилен телефон на фондация BCause. Те могат да направят това като споделят в социалните медии видеоклип, разказващ за избраната от тях социално отговорна инициатива - защо ги вълнува, с какво ги е спечелила, кои са колегите, с които я подкрепят и какво са постигнали заедно. Необходимо е още да добавят хаштаг #ВлюбенВКауза и изпратят линк към своя пост през този формуляр.

До 22 февруари служителите на компании, които са наистина влюбени кауза, има възможност да се включат и в конкурса #ВлюбенВКауза - за видео от мобилен телефон на фондация BCause. Необходимо е още да добавят хаштаг #ВлюбенВКауза.

Снимка: Фондация BCause.