Държавната агенция за закрила на детето организира връщането у нас на 10-годишно българче, оставено без настойник в Република Кипър, съобщиха от ДАЗД.

Агенцията е уведомена от българското посолство в Никозия, където е получена информация от местните социални служби, че десетгодишно българче се нуждае от закрила, която те не са в състояние да осигурят.

Майката на детето изтърпява в Кипър наказание "лишаване от свобода" за извършено престъпление. Бащата е неизвестен.

Държавната агенция за закрила на детето заедно с компетентните институции в двете държави организира пристигането и посрещането му на летище София.

Детето ще бъде настанено в семейство при близки и роднини.

"Гарантирането на безопасна и сигурна среда за развитие на всяко българско дете, независимо къде се намира то, е водещо за екипа на Държавната агенция за закрила на детето, който ще положи всички усилия то да се чувства защитено", коментира д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.