Инж. Николай Димитров, управител на "Трафик холдинг" ЕООД изпрати становище до Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България по повод пресконференции, фейсбук публикации и други медийни изяви, свързани с изразено от Камарата на архитектите в България становище относно качествата на проекта за изграждане на бул. "Левски" във Варна, който проект е изработен от представляваното от него дружество.

Камарата на архитектите поиска промяна в условията за провеждане на обществените поръчки. Повод за това стана кръгово кръстовище във Варна. Кръговото с наклони в морската столица е част от мащабния ремонт за удължаване на бул. "Васил Левски", за което държавата отпусна 80 млн. лева.

Николай Димитров опроверга мнението на Камарата на архитектите в България, че изграждането на обекта не е възложено чрез инжинеринг. Проектирането е било възложено през 2017 г. на "Трафик холдинг" ЕООД след провеждане на процедура по ЗОП. Строител, проектант и консултант, са избрани с процедури на ЗОП. Проектът не е преработван сега на две нива. Във всички устройствени планове на град Варна - в миналото и сега, булевард "Васил Левски" винаги е бил предвиждан да бъде с непрекъснат режим на движени, т.е. на две нива. Димитров твърди, че не са верни твърденията, че не е вложена мисъл за пешеходците. Мисъл е вложена за всички участници в движението, в т.ч. и за велосипедистите, за които по цялата дължина на булеварда има отделна лента за движение. На всички кръгови кръстовища е дадена възможност пешеходците да пресичат, без да затрудняват отклоняващите се от главното направление автомобили или да предизвикват струпването им в кръга и по този начин да се предизвикат задръствания.

Камарата на архитектите обвини строителя, че обектът е лошо изпълнен, има чупки в кривите на движение и неестествена смяна на траекторията на автомобилите, което е опасно. Истинското кръгово било кръгло, не елипсовидно, ябълковидно или крушовидно. Тук Димитров отбелязва, че на обекта има назначен инвеститорски контрол, проектантът също има екип, който контролира. Той отбелязва и, че проектът е все още в строеж. Най-важното нещо за едно кръстовище е не дали е красиво, а да проведе трафика  през него безопасно. Един от начините за увеличаване на радиусите на кривите в кръга на посоката с по-голям трафик. Е.... тогава се получава елипса, заявява Димитров.

Той оборва и преразхода на материали, както и това, че имало щриховани зони извън платното, които са бетонирани безмислено. Според него маркираните, които са част от мостовите съоръжения и са предназначени за движение на пешеходци и велосипедисти. Коментарът, че тяхното бетониране е безмислено, ме навежда на мисълта, че "пешеходците за които нямало никаква мисъл" може би трябва да се телепортират, заяви Димитров. Той отрича да има бетонирани зелени острови. Според него изключително вредно е за обществото иницирането на законодателни промени от чисто корпоративни или браншови интереси, които очевидно ще противопоставят отделните участници в строителния процес.