Ударна акция на Европейската агенция за гранична и брегова охрана - Фронтекс се проведе на Балканите между 11 и 22 юни. Арестувани са 23-ма контрабандисти. Целта на акцията е да предприе международни действия срещу организираната трансгранична престъпност по границите на ЕС със страните от Западните Балкани, Югоизточна Европа и определени гранични пунктове на източната сухопътна граница. За първи път действията бяха съвместно ръководени от митническите власти.

За по-малко от две седмици бяха задържани 23-ма контрабандисти на мигранти, установени са 31 откраднати автомобила и са разкрити 60 случая на измами с документи. Иззети са 330 000 къса незаконни цигари и 500 килограма наркотици. В допълнение, близо 12 тона тютюн бяха иззети благодарение на подкрепата на словашките митнически органи.

Снимка: МВР

Служителите на Фронтекс са открили повече от 2160 нередовни мигранти и 580 души, които пребивават незаконно в Европейския съюз.

Операцията "Ден на съвместния действия Дунав 3" бе насочена срещу трансгранична престъпност, конкретно свързана с контрабанда на мигранти, трафик на акцизни стоки и измами с документи, но също и откраднати автомобили, наркотици и контрабанда на фалшифицирани стоки. Действията бяха ръководени от България и Литва. Общата цел бе разбиването на престъпни мрежи на трансграничната престъпност чрез съвместни действия на граничната и криминалната полиция и митническите органи.

Фронтекс разпредели служители на европейските екипи за гранична охрана на определени гранични контролно-пропускателни пунктове на външните сухопътни граници на ЕС заедно с митническите власти от няколко държави членки, както и експерти от Европол и Интерпол. В екипите на Фронтекс участваха експерти по крадени превозни средства и документи и служители за наблюдение на границите. Европол подкрепи действията с аналитичен опит и достъп до свързани бази данни.

Създаденият в София координационен център подпомагаше обмена на информация между участниците в съвместните действия. Операцията беше координирана под егидата на Европейската мултидисциплинарна платформа за борба с криминалните заплахи (EMPACT) в рамките на цикъла на политиката на ЕС за борба с организираната и тежката международна престъпност. Тя обединява полицейските и правоприлагащите органи на държавите членки на ЕС, европейските агенции и международните организации, които заедно работят за укрепване на границите на Европа и вътрешната сигурност.

В операцията участваха България, Хърватия, Унгария, Румъния, Естония, Гърция, Полша, Латвия, Литва, Словакия, Словения, Австрия и Швеция, както и Бивша югославска република Македония, Босна и Херцеговина, Албания и Черна гора. През пролетта на 2017 г. ЕС прие следващия си четиригодишен план за борба срещу тежката и организираната престъпност. Този план, познат като политически цикъл на ЕС, ще продължи до 2021 г.