Срокът на действие на досегашните противоепидемични мерки се удължава до девети ноември. Това е посочено в заповед на министъра на здравеопазването, публикувана на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Всички граждани, когато са на територията на лечебно заведение, специализирана институция за предоставяне на социални услуги или в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, се посочва в заповедта. Изключение от изискването за носене на защитна маска се допуска за деца до 6-годишна възраст.

Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора, трябва да спазват физическа дистанция от метър и половина.

Работодателите, органите по назначаване и ръководствата на висшите училища трябва да организират редовно проветряване и дезинфекция на помещенията, недопускане до работните помещения и в помещенията на висшите училища на лица с прояви на остри респираторни болести. При възможност и по преценка се организира дистанционна форма на работния процес или работно време с променливи граници или работа на смени, се допълва в заповедта.

Остава в сила и провеждането на всекидневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.