Проучването проследява "Степента на отчужденост на родителите от училищния живот на децата си". Това заяви Анастас Стефанов от Изследователския център "Тренд" при представяне на изследването на форума "Да върнем родителите в училище", организиран от българския представител в Европейския парламент Асим Адемов.

Стефанов уточни, че в проучването през февруари са участвали 1000 родители на ученици между пети и седми клас, както и родители на ученици от осми до 12-и клас. В най-голяма степен не са доволни родителите на учениците в София, което може да се отдаде на различни причини, но най-вече на "негласния разказ за престижни и не толкова престижни училища", а в малките населени места родителите нямат толкова голям избор и са доволни и от по-малкото в образованието, коментира социологът.

Той съобщи, че близо 1/3 от анкетираните родители заявяват, че не познават директора на училището, в което учи тяхното дете, а 70% декларират, че го познават.
93% от родителите казват, че познават класния ръководител на тяхното дете, което е нормално, но притеснително е, че има родители, които не го познават, посочи Стефанов.

По думите му 84% от родителите заявяват, че получават информация за своето дете, основно на родителски срещи, но те не са много често през учебната година. Затова тук говорим за доста тревожна периодичност на комуникацията, коментира Стефанов. Той добави, че 41% от родителите казват, че комуникират с класния ръководител с телефонни разговори.

Много нисък е процентът на електронната комуникация между родителите и класния ръководител и е необходимо по-сериозно използване на новите технологии в образователната комуникация, е мнението на социолога.

51% от родителите в проучването са споделили, че се информират за предстоящи родителски срещи от своето дете, а други 32% - от неговия бележник. Само 9% се информират от обаждане по телефона за родителските срещи, а 3% - от електронна комуникация.  Като електронната комуникация между училището и родителите я има основно в столичните училища, и в от няколко областни центъра.

5% от родителите декларират, че никога не посещават родителските срещи на своето дете. Един от най-интересните въпроси е дали родителите разговарят с децата си преди да отидат на родителска среща, отбеляза Анастас Стефанов. И уточни, че над една четвърт от родителите признават, че имат такъв разговор с децата си.

Тревожни данни се получават на въпроса как се информират родителите, ако детето им има затруднения в ученето, отбеляза социологът.

По думите му 77 на сто от родителите отговарят, че от детето, а само под една пета от родителите се информират от училището. 44% от родителите споделят, че детето им има трудности с учебния процес, а 46 на сто - че няма. От първата група родители - 42 на сто казват, че помагат на своето дете у дома, че използват частни уроци - малко над една трета от родителите, а едва на трето място е консултацията с учители по предмета. Това говори за "скъсана връзка между родител - училище, родител - учител, като се търси решението чрез частни уроци, курсове и школи", коментира Стефанов.
Той добави, че едва 4 процента от родителите са разговаряли по този проблем с класния ръководител.

Данните показват, че една трета от родителите знаят, че тяхното дете е ставало свидетел на някакъв вид агресия, а 41%, че не е ставало свидетел.

По-сериозни натрупвания на агресия има в областните центрове и в столицата, за разлика от малките населени места, посочи социологът.

По думите му 81% от родителите заявяват, че детето им би споделило, ако стане свидетел на вид агресия в училище, а едва 5 процента - че не би им споделило. 74% от родителите знаят, че детето им не е участвало в сбиване или в агресия, 14% - не знаят, само 8 на сто от родителите заявяват, че детето им е било потърпевш, а едва 2% - че детето им е предизвикало конфликт.

При проблем с агресия 45 на сто от родителите казват, че ще се срещнат с класния ръководител, 26% - че ще уведомят директора, 15% ще разговарят с децата си, а само 2% от родителите ще искат среща с психолога на училището. Но само 36% от родителите са заявили, че знаят, че има вече психолози в училищата, отбеляза Стефанов.

На дискусията министърът на образованието и науката Красимир Вълчев каза, че родителите и училището имат обща задача и мисия, и тя е свързана с образованието на учениците. Затова трябва да има доверие, ангажираност и разговор между тези две страни в образованието, добави той.

В първата част на изследването стана ясно, че имаме декларирано доверие, но после се уточнява, че то е на декларативно ниво, защото липсва доверието или ангажираността на родителите към образователните институции, заяви министър Вълчев.

Той коментира, че "МОН не може да промени семейството, но се опитва да провокира образователните институции, без да се хвърля допълнителна административна работа към тях - например да напишат план или стратегия за взаимодействие с родителите, която след това да отиде в един шкаф и не води до реален резултат".

Затова апелираме към образователните институции да положат максимални усилия за взаимодействие и информиране на родителите, призова образователният министър.

Той отбеляза, че днес, когато родителите са по-образовани от преди десетилетия, те са станали и по-взискателни, но това не е довело до повишаване на доверието в образователните институции.

Изследването показва, че трябва да стимулираме образователните институции да предоставят повече информация на родителите, за да се чувстват те по-спокойни за своите деца, каза министър Вълчев.

Той съобщи, че МОН е изготвило списък с примерни добри практики за партньорство между училището и родителите, който ще бъде изпратен на образователните институции. Тези от тях, които успяват да партнират добре с родителите, постигат по-добри образователни резултати и по-добре се справят с агресията, коментира министърът.

"Отправям апел към всички представители на образователните институции да предоставят максимум информация на родителите, дори когато са необосновано придирчиви и мрънкащи, защото и аз съм родител", заяви Красимир Вълчев.

Асим Адемов обясни, че инициативата за днешната дискусия е негова, тъй като 20 години е бил учител и директор на училище, а от една година е член на Европейския парламент. В образователната система има доста проблеми, но един от тях е много важен и той е за взаимодействието между родителите и училището. В последните години има тревожна тенденция у нас за отчуждаване на родителите от училищния живот, коментира Адемов.