4527 лева - толкова е средният месечен облагаем доход на завършилите "Информатика и компютърни науки" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Това показват данните от новото, 10-о поред издание на Рейтинга на висшите училища в България, което бе представено днес.

Рейтинговата система сравнява представянето на 52 висши училища в рамките на 52 професионални направления. Информацията е публикувана на интернет базираната платформа https://rsvu.mon.bg.

В топ 5 на най-високите заплати според дипломата влизат и "Информатика и компютърни науки" в Нов български университет - 3630 лева, "Математика" в Софийския университет - 3515 лева, "Администрация и управление" в Американския университет в Благоевград - 3390 лева. и "Комуникационна и компютърна техника" в Технически университет - София - 3174 лева.

Графика: МОН

Има обаче разлика в градовете. Икономиката например, завършена в АУБ, носи 2810 лв., в СУ - 2629 лв., а в Бургаския свободен университет - 1051 лв. и ТУ-Габрово - 937 лв. Едно е да учиш математика в Софийския университет, където тя "върви" с 3515 лв. заплата и съвсем друго в Шуменския, където завършилите я могат да се надяват едва на 1008 лв. Студент, завършил информатика в Шуменския университет, например получава средно на 1178 лв. облагаем доход, а във Великотърновския у-т - на 1752 лв., докато в СУ е над 4000.

Най-ниски доходи получават студентите, завършили следните направления - стоматология (887 лв.), ветеринарна медицина (910 лв.), музикално и танцово изкуство (998 лв.), социални дейности (1025 лв.), здравни грижи (1029 лв.), както и животновъдство (1043 лв.), педагогика на обучението, подготвяща учители (1056 лв.), туризъм (1072 лв.) и педагогика (1075 лв.). на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.

Вижте кои са 50-те направления в университетите, чиито дипломи дават най-големи заплати:

Графика: МОН

Данните в Рейтинг 2020 показват още, че общият брой на студентите във висшите училища продължава да намалява и през 2020 г. е с близо 18% по-малък в сравнение с 2013 г. В 16 направления спадът е с над 40% - сред тях са например икономика (спад от 41% спрямо 2013 г.) и администрация и управление (спад от 45%).

В същото време за последните 7 г. в 13 направления има увеличение на студентите, като в 8 от тях то е с над 30%. Най-голямо увеличение има в направленията медицина (108%), военно дело (59%), стоматология (52%), педагогика (42%), национална сигурност (38%), здравни грижи (37%) и театрално и филмово изкуство (35%).

Въпреки общото намаление, тазгодишният рейтинг регистрира устойчива тенденция на увеличаване на броя на студентите, които се обучават в направления, подготвящи кадри за сектора на здравеопазването - през последните 7 г. броят на студентите по медицина в България се е удвоил от около 6000 през 2013 г. до близо 12 500 през 2020 г. 

Увеличава се броят чуждестранните студенти в България. Делът им е 8%. Преобладаващата част от тях са в специалностите Медицина, Стоматология, Ветеринарна медицина и Фармация.

Безработицата сред висшистите обаче също се е увеличава с около половин процент до 2.8%. Според изследването тази тенденция се дължи на кризата от COVID-19.

По данни на Рейтинговата система броят на научните публикации се е увеличил двойно през последните 5 г. - обемът им е два пъти повече в сравнение с преходния период. За първи път има индикатори за свързаност на българските висши училища с чуждестранните такива. 3400 студенти са получили освен българска и чуждестранна диплома.

Вижте цялото представяне: