Това е първото българско защитено географско наименование съгласно европейската политика на качество, съобщиха от министерството на замеделието и храните.

Марката "Горнооряховски суджук" може да бъде използвана на територията на Европейския съюз, включително и в България, само от производителите, членове на сдружение "РАХОВЕЦ - 2007", Горна Оряховица: ЕТ "СТЕФМАРК – Стефан Марков"; "Р.А. – 03 – Боби" ООД и "Родопа–Горна Оряховица-96" ЕООД.

Контролът върху правомерната употреба на наименованието на пазара и при производителите ще се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните, уточниха от ведомството на Мирослав Найденов.

Първото свидетелство за масовата продукция горнооряховски суджук е ферман от далечната 1538 година на султан Сюлейман I Великолепни, с който се дава правото на Рустем паша да владее земите и да прибира данъците от производство на суджуци в Раховиче-и-гебр, т.е. днешният град Горна Оряховица, пише сайтът bgvakancia.com в рубриката Панаир на горооряховския суджук.

През епохата на Възраждането горнооряховци набират най-после смелост да се представят със своя продукт и пред Европа. През 1861 година произведеният от Михаил Николов суджук е отличен с медал на Международното изложение в италианския град Торино.
От силните местни традиции в изработката на сухи колбаси и мезета е впечатлен и известният австро-унгарски етнолог и пътешественик Феликс Каниц, който не пропуска да отрази това в книгата си “Дунавска България и Балканът” от 1882 година.
Реклама от далечната 1911 година на произведения от горнооряховската фамилия Недеви суджук пък е намерена в “Български алманах”, което говори за популярността на продукта от край време.