Столична община обяви обществена поръчка за поддръжка, основен ремонт и изграждане на улично осветление на територията на София за срок от 2 години с възможност за удължаване при добра работа с още 2 години. Прогнозната стойност на поръчката за 2 години е общо 36,8 млн. лв. за четирите обособени позиции. Това заяви днес зам.-кметът по транспорта Кристиан Кръстев на брифинг пред Столичната община.

Той опроверга твърдения на общинския съветник Борис Бонев от "Спаси София", че обществената поръчка е на стойност 88 млн.лв. за две години.

Предвидените средства са разделени на две дейности, посочи Кръстев. Първата е за поддръжка на съществуващото улично осветление, втората - инвестиции за изграждане на ново улично осветление и основен ремонт. В новата поръчка столицата е разделена на четири района, като кандидатите за всеки един район ще оферират цена за поддръжка и цена за инвестиции. Средствата за поддръжка са 3,2 млн. лв. за 2 години за зона. Средствата за изграждане и ново улично осветление са лимитирани до 6 млн. лв. за 2 години на зона. Изграждането на ново улично осветление се възлага от Столична община само при наличие на финансов ресурс, подчерта Кръстев.

По думите му в сравнение с обществената поръчка, проведена преди 7 години, средствата за поддръжка са увеличени със 700 хил. лв. за 2 години на зона, което отразява увеличения брой обекти за поддръжка и увеличените разходи. Възможностите за инвестиции в изграждане на ново улично осветление са увеличени двойно. Целта на Столична община е да увеличава средствата за изграждане на ново улично осветление и основен ремонт, от което много райони на София имат нужда, каза Кръстев.

Той подчерта, че от представените данни по безспорен начин се вижда, че твърдението на общинския съветник Борис Бонев за поръчка за 88 млн. лв. за 2 години за уличното осветление, са лъжа, направена или от неразбиране или умишлено.

В последните седмици това е поредното невярно твърдение, което се разпространява от представител на организацията "Спаси София", коментира Кръстев.