Държавата, съвместно с транспортния бранш, въведе чрез тарифата за толтаксите, стимули, един от които е за модернизация на автопарка, като превозните средства с по-висока екологична категория имат по-ниски такси. Насърчаването на опазването на околната среда е както европейска, така и национална цел. Това заяви проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" пред БНР.

"Националните превозвачи, с определянето на нулева ставка за втори клас пътища, придобиват едно съществено предимство", припомни той.

Проф. Асенов даде пример с маршрута от Русе до Силистра, за който тол таксата е нулева, тъй като пътят е второкласен. В Смолян няма нито един път с тол такса, в област Добрич - един, крайморският, в Северозападна България - в областите Видин, Монтана и Враца, има един първокласен път в толсистемата.

"От 1 март 2020 г. България въведе толсистема с най-ниската тарифа в Европа с цел преходът да е плавен и да натоварим най-малко транспортните фирми", обясни проф. Асенов.

Той посочи, че покритието е редуцирано до такава степен, че да осигури на много места възможност за алтернативни маршрути. Кратките комуникации между областен център и общини, например, в повечето случаи са без тол такса.

"Няма как чрез толтаксите да бъдат давани преференции или да бъдат дискриминирани един тип пътни превозни средства по отношение на друг тип, както и по държава на произход", категоричен беше проф. Асенов, който се позова на Директива 1999/62/ЕС.

Съгласно нея: "Тол таксите и потребителските такси не могат да дискриминират пряко или косвено на основата на националността на превозвача или произход на местоназначение на превозното средство". Това би било косвена дискриминационна мярка. Вече има европейска практика за стартирали наказателни процедури по отношение на страни-членки на ЕС във връзка с въведени мерки, които се класифицират като мерки за създаване на условия или предпоставки за неравностойно пътно таксуване на база на националност, произход и/или друга характеристика на ППС.

Според проф. Асенов с въвеждането на тол системата ще се постигне комплексен ефект. "Ще се стимулират политики, които да осигурят възможност автопаркът да се модернизира, пътищата да станат по-добри, амортизациите на превозните средства да намалеят заради по-добрите пътища", обясни той.