Спряно е изтичането на отпадни води край язовир Цонево, съобщиха от местната екоинспекция.

Съоръженията, чрез които нерегламентирано се отвеждаха отпадъчни води край язовир Цонево, са демонтирани и изтичането е спряно. При проверката присъстваха и представители на собственика на имота и ползвателя "Съни Бел-20016" ЕООД.


В неделя бе установено изтичане на отпадъчни води с битово-фекален характер от комплекс "Дебелец" в село Дебелец. В присъствието на контролните органи бяха демонтирани контакторът за включване на помпата, електрозахранващият кабел към нея и пожарникарският шланг към тръбата на изхода от шахтата за отпадъчни води. Демонтираните приспособления са иззети, а шахтата - почистена.

На 26 август РИОСВ-Варна ще състави акт на управителя на дружеството, който трябва да се яви в инспекцията.

На "Съни Бел-20016" ЕООД е дадено и предписание всеки месец до края на 2020 г. да представя информация за количествата ползвана вода от водопроводната мрежа и количествата отпадъчна вода, транспортирана до най-близката пречиствателна станция.

МОСВ предупреждава, че всяко нерегламентирано заустване в реки и язовири подлежи на санкция според екологичното законодателство.