Смъртността за последното тримесечие на 2022 година - юли, август и септември, е с 19.8% (6092 лица)  по-ниска от тази за същия период година по-рано, показват данните на НСИ. По-ниска е и с 2.5% (633 души) спрямо предходното тримесечие.

През юли, август и септември 2022 година броят на смъртните случаи е общо 24 711, а коефициентът на обща смъртност - 14.5‰. Смъртността при мъжете е по-висока (15.6‰) в сравнение с тази при жените (13.5‰).

Според данните на НСИ през третото тримесечие на периода 2017 - 2022 г. възрастовото разпределение на умрелите лица се запазва сравнително еднакво във възрастовите групи. Наблюдава се слаб спад на относителния дял на умрелите във възрастовите групи от 40 до 69 години и леко увеличение във възрастовата група 75 - 79 години.

През третото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същия периода на 2021 г. във всички области на страната се наблюдава намаление в броя на умрелите лица. С най-голям спад са областите Търговище (-32.4%), Велико Търново (-31.6%) и Ловеч (-24.5%), а с най-малък - областите Сливен (-12.4%), Кърджали (-14.1%) и Плевен (-14.4%).

През третото тримесечие на 2022 г. в сравнение с предходното тримесечие в девет от областите на страната се наблюдава увеличение в броя на умрелите лица, като то е най-голямо за областите Ямбол (14.3%), Пазарджик (8.4%) и Разград (7.3%). В останалите деветнайсет области е регистриран спад в броя на умрелите. С най-голямо намаление са областите Видин (-15.2%), Кюстендил (-13.4%) и Силистра (-12.6%), отбелязват още от НСИ.