Най-масовият тип медия, която децата от всички възрастови групи потребяват, е телевизията - 96% от тях гледат телевизия (67 на сто от тях - всеки ден), 83% използват смартфон, таблет или компютър, а 11% играят конзолни игри. Това сочат данните от изследване за потреблението на медийно съдържание от деца, реализирано от "Сова Харис" по поръчка на Съвета за електронни медии (СЕМ).

Проучването е проведено в периода 6-19 ноември 2023 г., като са анкетирани общо 2840 лица. От тях 1305 са деца на възраст от три до 18 години, 1305 са родители на деца на такава възраст, а 230 са родители на деца на възраст от нула до две години. Резултатите бяха представени на организирана от медийния регулатор дискусия на тема "Децата и медиите". 

Малко над 90% от децата най-често гледат видеа, когато използват мобилни устройства. Общо 97 на сто от малолетните и непълнолетните участници в изследването използват смартфони, таблети, компютри, за да посещават социални мрежи и платформи като "Ютюб", "Фейсбук", "Тик Ток", "Инстаграм" и др.

Галина Милкова от "Сова Харис" посочи, че родителите не са достатъчно запознати със съдържанието, което потребяват децата им. По думите ѝ много често, когато децата използват телефон, таблет или играят на конзолни игри, при тях рядко или изобщо не присъства възрастен. Често, когато децата гледат телевизия, те виждат неподходящо за тяхната възраст съдържание, посочва още Милкова на базата на изследването.

Училищният психолог Анет Маринова коментира, че "телевизията хипнотизира децата, семействата" и вместо "едно семейно огнище, има един телевизор". По думите ѝ данните, че родителите пускат телевизия или клип, за да успокоят детето си, показва, че телевизията измества майчината грижа. От непрекъснатото залепване на погледа и мисленето към изображението страда езикът, допълни още Маринова.

Председателят на СЕМ Соня Момчилова подчерта изненадата си от големия интерес към телевизията сред децата. "Мен лично това ме обнадеждава и ме насърчава за това ние да продължаваме да настояваме медиите да не изменят на обществената си мисия", каза тя. 

Според Момчилова традиционните медии могат "умно, иновативно и находчиво" да отстоят своята роля, когато става въпрос за "екранен аутизъм, крайно пристрастяване към модерните електронни средства, синдрома на хиперактивните деца, трудната концентрация".

Амбиция на медийния регулатор е данните от проучването да са полезни както на Министерството на здравеопазването и на Министерството на образованието и науката "и въобще - да помогнат за формиране на цялостна политика на държавата в различни направления", каза Симона Велева, член на СЕМ.

Пролет Велкова, също член на СЕМ, предложи да се изработят препоръки и насоки по отношение на родителството, медиите и регулациите.

Снимка: БТА

На събитието присъстваха и директорът "Програмно съдържание" в Българската национална телевизия (БНТ) Валя Гиздарска, Иво Тодоров, директор на дирекция "Дигитални програми" на Българското национално радио (БНР), Кин Стоянов, директор на програма "Христо Ботев" в БНР, представители на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО), Националната мрежа за децата, УНИЦЕФ и др.

Представителите на обществени медии се ангажираха със създаване на още повече полезно и образователно съдържание за децата. 

"Това, което ме впечатли, е, че 42 процента от децата гледат образователни видеа, както и че гледат телевизия между 13:00 и 15:00 часа. Ние ще опитаме в този часови пояс да вкараме повече образователни предавания", коментира Валя Гиздарска (БНТ). 

"От следващия месец е заложено развитието на две нови аудиовизуални поредици, насочени към ученическата аудитория", посочи Иво Тодоров (БНР). "Българското национално радио разполага с ресурс от своя Златен фонд с гласове на известни личности, който ние искаме да облечем във видеосъдържание, за да може то да бъде по-достъпно. И се надяваме да влезе в учебните програми, в класовете, когато децата изучават Елин Пелин или друга значима обществена личност, да чуят гласа на този човек и да разберат повече за него, добави той.

Предвиждаме създаването на една тийнейджърска рубрика, която ще върви в неделя и там, в сътрудничество с дигиталната дирекция на БНР може да я прехвърлим в "Ютюб", пък каза Кин Стоянов (програма "Христо Ботев").